Predstavi nam prijatelja!

Pomagajte nam širiti Primorski dnevnik!
Tudi letos lahko prispevate k širjenju
in utrjevanju Primorskega dnevnika.
Predstavite ga svojim prijateljem,
povabite jih, da se nanj naročijo.
Tako boste tudi sami prispevali k razvoju in utrjevanju dnevnika in boste za to tudi primerno nagrajeni.

Kdor nam bo do 31. decembra 2017 predstavil novega naročnika, bo za plačilo naročnine za leto 2019 prejel 15% popust.
Ta bo sorazmerno višji glede na število predstavljenih novih naročnikov.

Za navodila in pravila akcije pokličite na telefonsko številko 040 7786300 za Trst, 0481 356320 za Gorico

Pravilnik

Ponudba
Naročnikom, ki nam bodo za leto 2018 predstavili enega ali več novih naročnikov, bomo priznali popust na celoletno naročnino za leto 2019.
Čim večje bo število novih predstavljenih naročnikov, višji bo popust.


Predstavitev novega naročnika
Če poznate nekoga, ki bi se želel naročiti na naš dnevnik, pokličite na telefonsko številko našega tajništva 040 7786300 (Trst) ali 0481 356320 (Gorica). Sporočili Vam bomo geslo, ki ga boste posredovali novemu naročniku.
Novi naročnik nam mora to geslo sporočiti ob aktiviranju naročnine. Geslo nam lahko posreduje tudi telefonsko.


Popust
Za vsakega novega predstavljenega naročnika bo stari naročnik prejel 15% popusta na celoletno naročnino za leto 2019.
Popust se sorazmerno viša glede na število novih naročnikov, a vsekakor ne sme preseči vrednosti naročnine za leto 2019.
Primer :
za predstavitev dveh novih naročnikov bomo priznali 30% popust, za štiri nove naročnike pa 60% popust. V primeru, da nam stari naročnik predstavi 6 ali več novih naročnikov, pa mu bomo priznali 100% popust na naročnini 2019 in bo zato prejemal Primorski dnevnik v letu 2019 brezplačno.
Popust bo vsekakor mogoče uveljaviti le pod pogojem, da bodo tako novi naročniki kot tudi stari naročnik pravočasno poravnali letno naročnino za leto 2018 in sicer do zapadlosti 31. januarja 2018.
Stari naročnik bo lahko uveljavil priznani popust na podlagi našega pismenega sporočila, ki mu ga bomo poslali na dom.


Veljavnost ponudbe:
Posebna ponudba velja do 31. decembra 2017.

Komu je namenjena :
● naročnikom, ki so poravnali celoletno naročnino za vse številke dnevnika za leto 2017 in nam predstavijo enega ali več novih naročnikov, ki se naročijo na vse številke dnevnika za leto 2018;
● naročnikom, ki so poravnali naročnino za nedeljsko in praznično izdajo za leto 2017 in privabijo enega ali več novih naročnikov, ki se naročijo na nedeljsko in praznično izdajo časopisa ali na vse številke dnevnika za leto 2018.