15. Sovodenjski pust

15. Sovodenjski pust

Od prve izvedbe leta 1997 je vse bolj množičen in privlačen

Nagrajevanje prve pustne povorke leta 1997 (Foto Remo Devetak)

Sovodenjski pust bo letos praznoval svoj 15. rojstni dan. Prvo izvedbo so priredili leta 1997, ko je po sovodenjski glavni ulici korakalo šest pustnih skupin. Za veselo vzdušje so takrat poskrbeli pustarji iz Štandreža, ki so s seboj pripeljali velikega »pičulata«, poleg njih pa so povorko oblikovali še pusti iz Gabrij, Števerjana Jeremitišča, Jamelj in z Vrha ter godba na pihala iz Vileša. Uspeh sprevoda je presegel pričakovanja prirediteljev, ki so se odločili, da bodo z organizacijo pustnih sprevodov nadaljevali. Leta 1999 so ustanovili slovensko pustno društvo Karnival, v katerega so se vključila društva Briški grič iz Števerjana, Sovodnje, Oton Župančič iz Štandreža in Skala iz Gabrij; začetno je z njimi sodelovalo tudi društvo Kremenjak iz Jamelj, ki se jim je pridružilo pri organizaciji prvih dveh pustovanj. Prvi dve leti je Karnivalu predsedovala Francesca Bruno, nato pa je predsedniško mesto prevzel Luka Pisk, ki danes računa na mlado in zelo zagnano skupino odbornikov. Društveni odbor sestavljajo Romina Cijan, Mattia Fedrigo, Robert Juren, Andreja Pittoli, Peter Pousic, Karin Tommasi in Bernard Florenin, ki je od vsega začetka med glavnimi pobudniki sovodenjskega pusta. Od druge izvedbe naprej je sovodenjski pust neprestano rastel; prvi dve leti so prirejali povorko v Sovodnjah in ples v Jamljah, nato pa so tudi šotor postavili na ploščad pred sovodenjskim Kulturnim domom. S šotorom so povorki dodali pustne plese, ki so bili iz leta v leto uspešnejši, tudi sprevod pa je pridobil na ugledu. Odborniki Karnivala so navezali sodelovanje s Kraškim pustom, katerega prireditelji so jim dali marsikateri dober nasvet, poleg tega pa so bili pobudniki ustanovitve Posoškega pusta, ki združuje vse organizatorje pustnih sprevodov na Goriškem. Pri Karnivalu so poskrbeli tudi za vzpostavitev stikov s šempetrskimi pusti, ki se v zadnjih letih zgledujejo ravno po sovodenjskem sprevodu za organizacijo svoje pustne povorke.
Pri društvu Karnival napovedujejo, da bo letošnji pustni sprevod lep in množičen. Udeležilo se ga bo enajst vozov, za veselo vzdušje bosta skrbeli godbi na pihala Viktor Parma iz Trebč in iz Škofje loke, prijave skupin pa še zbirajo. Pustovanje se začenja v petek, 17. februarja, ko bo od 21.30 dalje plesni večer v maskah ob glasbi DJ-ev Studio 80 in Best Company Tour. V soboto, 18. februarja, ob 21.30 bo za ples poskrbela skupina The Maff; v nedeljo, 19. februarja, bo vrhunec s 15. pustnim sprevodom, ki se bo začel ob 14. uri. Ob zaključku mimohoda mask in vozov bo ples s skupino Happy Day. K organizaciji sovodenjskega pusta prispevajo številni prostovoljci, krajevna podjetja in trgovine priskočijo na pomoč s finančnim prispevkom, pomemben doprinos zagotovita občina Sovodnje in ZSKD, pokrajina poskrbi za skupno reklamo v okviru Posoškega pusta in prispeva v sklad za nagrade in pokale. Pri Karnivalu pa pogrešajo večjo pozornost dežele: v petnajstih izvedbah so prejeli samo en deželni prispevek, medtem ko je dežela veliko bolj radodarna do prirediteljev sprevodov v Gorici, Tržiču in Romansu.

radetic