15. Sovodenjski pust

15. Sovodenjski pust

»Naša moč je v združevanju«

Bernard Florenin (levo) in Robert Juren leta 1997 na nagrajevanju prvega Sovodenjskega pusta, ki so ga izpeljali v Jamljah (Foto Remo Devetak)

»Leta 1997 sem se na delu pogovarjal z Markom Volčičem iz Štandreža o možnosti, da bi Slovenci tudi na Goriškem priredili pustni sprevod. V Gabrjah smo namreč imeli zelo staro tradicijo gradnje pustnih vozov, s katerimi smo v Gorici enkrat zmagali in večkrat zasedli drugo mesto. Ker takrat v Gorici nekaj let ni bilo pustnih povork, smo se odločili, da priredimo svoj sprevod v Sovodnjah. Po prvem uspešnem poskusu smo vztrajali, združili moči raznih društev, ustanovili Karnival in nato iz leta v leto prirejali lepše in bolj množične sprevode, ki nam jih na Goriškem že marsikdo zavida.« Prvega pustnega sprevoda v Sovodnjah se s temi besedami spominja Bernard Florenin.
Skupaj z ostalimi odborniki Karnivala je veliko prispeval k rasti sovodenjskega pusta, ki se je razvijal ravno zaradi združevanja moči med društvi. Florenin pojasnjuje, da so na pobudo Karnivala ustanovili tudi odbor Posoškega pusta.
Sad tega sodelovanja je plakat, ki so ga nalepili povsod po pokrajini in na katerem je Karnivalova povorka opisana v dvojezični obliki. Florenin poudarja, da so se pri Karnivalu marsikaj naučili od Kraškega pusta, pomembne stike gojijo tudi s pustarji iz Šempetra. Po besedah Karnivalovega odbornika Roberta Jurna prispeva k uspehu sovodenjskega sprevoda tudi šotor, pod katerim je vsako leto »fešta«. Florenin pojasnjuje, da je praznik po sprevodu pomemben tudi za pridobivanje finančnih sredstev.
»Prireditelji drugih povork lahko računajo na več javnih prispevkov, mi si pa moramo izmisliti vedno nekaj novega, od loterije do praznika. Pri tem nam pomagajo naši mali pokrovitelji, vsako leto se jih zbere okrog 70, brez katerih bi s težavo krili stroške,« zaključuje Florenin, ki je ponosen na ostale odbornike.
Po njegovih besedah v organizacijo pustovanja vložijo toliko energij in dobre volje, da jim zelo rad pomaga in jih spodbuja k vztrajanju, saj je sovodenjski pust postal najbolj množična prireditev, ki jo v goriški pokrajini prirejajo Slovenci.

radetic