Slovenka

Slovenka

Napoved podžupanje Fabiane Martini »Ženski« občinski vrtovi in zelenice?

Tržaška podžupanja Fabiana Martini

Tudi imena občinskih vrtov in zelenic lahko pripomorejo k uveljavljanju drugačne kulture, take, ki upošteva in spoštuje tudi ženske protagonistke krajevne in svetovne zgodovine. Razkorak med »moško« in »žensko« toponomastiko bo sicer še dalje neverjetno velik, a nekje je treba pač začeti ...
Tako razmišlja podžupanja Fabiana Martini, ki je včeraj med zelenicami vrta v Ulici Boccaccio napovedala novo »usmeritev« občinske toponomastike. V prihodnjih mesecih naj bi kar enajst žensk dobilo svoje mesto na tržaškem zemljevidu: v večini primerov naj bi jih občinska uprava počastila z zelenimi mestnimi oazami, po njih pa bi lahko, če bodo zavodski sveti predloge podprli, dobile ime tudi nekatere šolske podružnice, ki niso še poimenovane. Kot nam je pojasnila podžupanja, jih je k temu spodbudila vsedržavna akcija za »žensko toponomastiko«, s katero so ženska združenja pred dvema letoma skušala prepričati javne uprave, da po ženskah poimenujejo vsaj tri mestne ulice. Tržaške ulice in trgi pa so v glavnem že poimenovani, pravi podžupanja, poleg tega so stroški za postavitev cestnih tabel neprimerno višji; v času, ko ne sme uprava zaradi raznih varčevalnih ukrepov popravljati niti pločnikov, je treba pač biti pozorni na vsak cent. Da ne bi ženske čakale na poimenovanja nadaljnjih dvajset let, je zato odločitev padla predvsem na vrtove, ki so priljubljen kraj združevanja in jih pogosto obiskujejo najmlajše generacije ... nosilke nove kulture.
Na podlagi predlogov, ki jih je prejela občinska komisija za toponomastiko, so izbrali naslednja imena: Marisa Madieri, Fedora Barbieri, Wanda in Marion Wulz, Leonor Fini, Chiara Longo, Ondina Peteani, Maria Teresa D'Asburgo, Elsa Merlini, Medea Norsa, Augusta Rapetti Bassi in Alma Vivoda. Na naše vprašanje, zakaj ni med njimi nobene Slovenke, je podžupanja odgovorila, da so prejeli zelo malo predlogov za poimenovanja po slovenskih ženskah, ta pa naj bi se tikala nekaterih kraških vasi, ki kot znano čakajo na kapilarno poimenovalno akcijo. Predloge lahko vsekakor vloži kdorkoli, tako zasebniki kot organizacije ali na primer rajonski sveti, spominja Fabiana Martini.
Pred časom je tudi naš dnevnik skušal sprožiti akcijo za poimenovanje kakega tržaškega trga, ulice, vrta po Slovenki, ki pa žal ni naletela na odziv »zamejske« javnosti. Najbrž je že skrajni čas, da predloge vložimo sami. (pd)

29. marca 2014