Podmorski dnevnik

Podmorski dnevnik

Uvod v našo prilogo

Na liceju Franceta Prešerna je med decembrom 2012 in aprilom 2013 potekala novinarska delavnica. Sodelujoči dijaki tretjih razredov iz klasične, jezikovne smeri in smeri uporabnih znanosti smo se pod mentorstvom novinarjev Primorskega dnevnika podali v odkrivanje sveta medijev. Srečevali smo se na liceju F. Prešeren, obiskali pa smo tudi sedež dnevnika, da bi tako osebno spoznali, kako nastaja dnevnik in kakšno vzdušje prevladuje v tem okolju.
Idejo za tovrsten projekt so predlagali mladi novinarji Primorskega dnevnika. Izjavili so: »To je prva večdnevna delavnica na šolah. Cilj pobude je, da se višješolci seznanijo z novinarskim delom in da se Primorski dnevnik približa dijakom ter nasprotno, da ga tudi oni od bližje spoznajo in ga sprejmejo kot svojega. Želimo si predvsem, da bi dijake s takimi delavnicami spodbujali k ativnejšemu, bolj selektivnemu in bolj kritičnemu branju medijskih vsebin. Svet medijev je zelo obširen in kompliciran. Vsak bodoči novinar se vanj vključuje postopoma, ta pa bi lahko bil za dijake
prvi korak.«
Dijaki smo bili na ta projekt zelo zadovoljni: »Je zelo zanimiv, poučljiv in konstruktiven projekt, ki je hkrati tudi zabaven; obenem pa ustvarja nove izkušnje in odpira zanimanje za svet novinarjev,« so povedali dijaki. Tudi profesorji so se navdušili, ker take izkušnje odpirajo nova vrata za prihodnost dijakov in jim ponujajo nove poglede na realnost. »Težko je neka novica podana popolnoma objektivno, zato bi morali brati na dan vsaj štiri revije, da bi si ustvarili naš način gledanja na nek dogodek. Zato so taki projekti dobrodošli,« menijo profesorji liceja.
Za zaključek projekta smo ustvarili naš časopis, ki smo ga izdali v Primorskem dnevniku.