Pogovori z odličnjaki

Pogovori z odličnjaki

Maturant znanstveno-fizikalne smeri liceja Prešeren Igor Valič

Igor Valič (Kroma)

Če se učiš konstantno, nimaš pretirano veliko dela

OSEBNA IZKAZNICA
Zodiakalno znamenje: Oven
Najljubša hrana: pica
Najljubša pijača: voda
Knjiga na nočni omarici: Doktor Živago Borisa Pasternaka
Najljubši film: Pleše z volkovi
Najljubša televizijska oddaja: ne preživljam dovolj časa pred televizijo, da bi imel svojo najljubšo oddajo. Večinoma gledam športne dogodke in tekme
Naljubša gledališka predstava: se ne bi opredelil. Videl sem jih nekaj, sicer večinoma s šolo, vendar mi niso ostale veliko v spominu.
Naj osebnost: Nelson Mandela
Življenjsko geslo: Ne delaj drugim tega, kar nočeš, da drugi delajo tebi.

Na znanstveno-fizikalni smeri Liceja Franceta Prešerna (le-ta gre počasi »v pokoj«, saj jo postopoma nadomešča nova znanstvena smer) se po končanem letošnjem državnem izpitu ponašajo z dvema odličnjakoma, ki sta prejela najvišjo oceno - 100/100. Eden od teh je Igor Valič, doma z Opčin, ki je stotice seveda zadovoljen, saj zanj predstavlja lepo zadoščenje, vendar, kot pravi, jo je na podlagi prejšnjih rezultatov tudi nekako pričakoval.

K temu, da je Igor dosegel najvišjo oceno, je brez dvoma pripomogel tudi maturitetni referat, ki ga je openski odličnjak posvetil eni od »neskončnih zgodb« tržaškega gospodarskega in političnega življenja - škedenjski železarni.

Pri tem je vzel v poštev tako zgodovino razvoja obrata, ki v Škednju deluje od leta 1897, kot tudi danes zelo aktualno vprašanje ekologije oz. varstva okolja, prav tako pa je obravnaval tudi problematiko tamkajšnjega delavstva.

Zakaj je Igor Valič pred petimi leti izbral znanstveno-fizikalno smer? »Od vedno mi je bila zelo všeč matematika in zaradi tega sem izbral tudi to smer in bi v vsakem primeru ponovil to izbiro,« pravi Igor, ki se torej ne kesa odločitve pred petimi leti, glede študijskih navad v teku šolskega leta oz. pred maturo pa pravi takole: »Gotovo je bilo v zadnjem letniku nekaj več pozornosti z vidika konstantnosti dela. Važno je, da se dela stalno.

Ni pretirano veliko dela, če delaš konstantno, da se tudi usklajevati s športom. Zadnje dni pred maturo je bilo malo bolj intenzivno, vendar smo si med študijem med seboj pomagali, študiral sem skupaj s sošolcem in sem spravil skozi.«

Openski odličnjak je dejaven tudi zunaj šolskih zidov, saj se posveča športu, točneje bejzbolu, s katerim se ukvarja pri klubu Junior Alpina: »Do lani sem se ukvarjal tudi s košarko pri Jadranu, letos pa sem enega od športov opustil in sem se ukvarjal samo z bejzbolom,« pravi Igor, ki se je s prijatelji in sošolci kmalu po končani maturi podal na dvaindvajsetdnevno potovanje po Evropi z vlakom, jeseni pa namerava nadaljevati s študijem na fakulteti za inženirstvo tržaške univerze. (iž)