Naši Oskarji 2013

Naši Oskarji 2013

Zlata knjiga Naših Oskarjev

KOŠARKA
Člani
2002 Mauro Simonič
2003 Sandi Rauber/Mauro Simonič
2004 Mauro Simonič
2005, 2006 in 2007 Ivan Kralj
2008 Štefan Samec
2009 Peter Sosič
2010, 2011 in 2012 Borut Ban
2013 Peter Franco

Mladinci v članskih ekipah
2002 Kristjan Ferfoglia
2003 Martina Gantar
2004 Ivan Kralj
2005 Saša Ferfoglia
2006 in 2007 Peter Sosič
2008 in 2009 Saša Ferfoglia

Mladi upi
2002 Martina Gantar
2003 in 2004 Saša Ferfoglia
2005 in 2006 Mia Kraus in Borut Ban
2007 in 2008 Borut Ban

Mladinci
2009 in 2010 Borut Ban
2011 in 2012 Matija Batich
2013 Martin Ridolfi

NOGOMET
Člani
2002, 2003, 2004 in 2005 Cristian Devetak
2006 Martin Cheber
2007 Dario Kovic
2008 Dimitri Batti
2009 Daniel Tomizza
2010 in 2011 Alen Carli
2012 Daniel Tomizza
2013 Edvin Carli

Mladi na Tržaškem
2002 Matej Bernetič
2003 Vasilij Kante
2004 Dimitri Batti
2005 Martin Cheber
2006 Peter Carli

Mladi na Goriškem
2002 Kristjan Cotič
2003 Matija Figelj
2004 Daniel Ferlez
2005 Matija Figelj
2006 Mauro Peric

Mladi
2007 Mauro Peric
2008 Aljoša Čok
2009 Niko Jevnikar
2010 Goran Kerpan
2011
Luca Carli
2012
Albert Kerpan
2013 Erik Rebula

ODBOJKA
Člani
2002, 2003 in 2004 Aleš Feri
2005 Kristjan Stopar
2006 Simon Černic
2007 Ambrož Peterlin
2008 Filip Hlede
2009 Danjel Slavec
2010, 2011, 2012 in 2013 Ambrož Peterlin

Članice
2002 Tjaša Gruden
2003 Mirjam Černic
2004, 2005 in 2006 Karin Crissani
2007 Daniela Ciocchi
2008, 2009, 2010 in 2011 Sabrina Bukavec
2012
Tanja Babudri
2013 Vera Balzano


Mladinci
2002 Aljoša Orel
2003 Ambrož Peterlin
2004 Ambrož Peterlin in Kristjan Stopar
2005, 2006 Vasilij Kante
2007 David Cettolo in Luka Terčič
2008 Luka Terčič
2009, 2010 in 2011 Matija Komjanc
2012 in 2013
Jernej Terpin


Mladinke
2002 Paola Uršič
2003, 2004 Sandra Vitez
2005, 2006 Ilaria Černic
2007 Alenka Verša
2008 Mateja Zavadlav
2009 Mateja Petejan
2010 in 2011 Katerina Pučnik
2012
in 2013 Petra Grgič