Table še stojijo!

Table še stojijo!

Pred 25 leti

Postavitev dvojezične table med Banami in Trebčami

Leto 1984 bo ostalo zapisano po dveh velikih enotnih manifestacijah naše skupnosti, na goriškem Travniku in v Trebčah. Dva pomembna mejnika v zgodovini Slovencev v Italiji. 18. novembra leta 1984 so na Vzhodnem Krasu - vaščani Banov, Ferlugov, Trebč, Padrič, Gropade in Bazovice - na lastno pest, s pomočjo in podporo Koordinacijskega združenja vzhodno-kraških vasi, krovnih organizacij, Enotne delegacije in slovenskih političnih predstavnikov, postavili dvojezične table. Padriciano kot Trebiciano in Banne so dobili tudi slovenski uradni naziv Padriče, Trebče in Bani. Končno. To (žal) šele 39 let po drugi svetovni vojni in vseh doseženih mednarodnih sporazumih, ki so zajamčili (samo na papirju) pravice Slovencev v Italiji. Slovenci na Krasu so si sami izborili pravico. Sprašujemo se, kaj bi bilo, ko ne bi takrat sami poskrbeli za vidno dvojezičnost? Najbrž nas bi pri vhodu v kraške vasi še vedno spremljale le table v italijanskem jeziku.
Pred pragom leta 2010 bi se bila morala tudi pri nas situacija le spremeniti na bolje. Pa se ni. Čeprav sta tako Italija kot Slovenija članici Evropske unije. Bitke za dvojezične table in smerokaze še ni konec. Pred kratkim so na Krasu (končno) zgradili avtocesto in znova je prišlo do polemik. Dvojezičnih smerokazov od nikoder. »Trebče 1984« so torej še kako aktualne.
Jan Grgič