Table še stojijo!

Table še stojijo!

Openci niso podprli pobude

Dvojezična tabla na cesti za Opčine

Sledili so številni sestanki. K pobudi sta pristopili obe krovni organizaciji ter lokalni politiki. »Fronta je bila enotna, čeprav se vsi niso strinjali z načrtom, da bi se dvojezične table postavilo na lastno pest in na lastne stroške,« pravi 58-letni Darko Grgič, ki je takrat bil star 33-let. »Najprej smo želeli vključiti vse mestne predele in tudi zahodni Kras. Nato pa smo se odločili, da se to najprej izvede na vzhodnem Krasu, saj bi širši obseg akcije zahteval več truda in več težav. Le na Opčinah je pobuda naletela na gluha ušesa. Na sestanku v openskem Prosvetnem domu so bili Openci skeptični in so povedali, da se mora s tablami ukvarjati občinska uprava in ne mi. Tako niso podprli akcije in niso sodelovali pri postavitvi tabel,«meni Darko Grgič, ki je kot Padričar pomagal pri postavitvi dvojezične table v svoji rojstni vasi.