Table še stojijo!

Table še stojijo!

V Gropadi simbolično ...

Dvojezična tabla pred vhodom v Bazovico

V Bazovici se mizar Viktor Stopar spominja, da so tablo postavili ob vhodu v vas na glavni cesti Trst-Pesek. »Postavili smo jo na zasebno zemljišče Darkota Metlike, ki je tudi sodeloval pri akciji,« pripoveduje Stopar. »V prvotnem načrtu bi bili morali postaviti več tabel. Nato pa smo se odločili za eno, saj je bilo vse skupaj težko izvedljivo,« pojasnjuje tedanjo akcijo Darko Metlika. »Vse skupaj je bilo zelo tajno in za akcijo je vedelo le nekaj vaščanov. Glavna bojazen je bila, da bi posredovala policija,« danes tiste dogodke ocenjuje 57-letnik iz Bazovice. Dvojezično tablo so postavili tudi v Gropadi, čeprav - kot pove vaščan Walter Milkovič - ostaja Gropada tako v slovenščini kot v italijanščini le Gropada. »Pomembno pa je bilo, da smo bili tudi mi zraven,« dodaja Milkovič.