Table še stojijo!

Table še stojijo!

Začetek sega v sedemdeseta leta

Udeležba je bila res množična

V sedemdesetih letih levosredinska uprava Marcella Spaccinija postavi pred vasi Trebče, Bazovica in Križ »neuradne dvojezične table«.

Do leta 1984
so pred vasmi Občine Trst stale samo uradne modre table z belim napisom izključno v italijanščini. Le v treh vaseh, so poleg uradnih tabel stale tudi »manj uradne« z imenom vasi tudi v slovenščini