10 let zaščitnega zakona

10 let zaščitnega zakona

Besedilo zakona v italijanščini s priloženim slovenskim prevodom

Legge 23 febbraio 2001, n. 38
"Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001)

  • Zakon štev. 38, z dne 23. februarja 2001
    "Zakonska določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji - Julijski krajini"
    (objavljen v Uradnem listu št. 56, z dne 8. marca 2001)