Mavhinje 2011

Mavhinje 2011

POPOTNICA SREČANJU, ORGANIZATORJEM IN NASTOPAJOČIM

Mavhinjski trg na dan otvoritve festivala (Kroma)

V objemu milega poletnega časa, kot so obetala vsa voščila zbranih gostov in prijateljev, se je v torek zvečer pričela 9. izvedba Zamejskega festivala amaterskih dramskih skupin v Mavhinjah. Bienalno srečanje, ki ga že 18 let prireja ŠKD Cerovlje-Mavhinje, so odprli pozdravi prisotnih gostov. Pred zastorjem odra na glavnem vaškem trgu so se zvrstili predstavniki krajevnih oblasti, krovnih organizacij in kulturnih ustanov. V imenu pokrajinske uprave je kot prvi izrekel svoje voščilo podpredsednik Pokrajine Trst Igor Dolenc. Devinsko-nabrežinski župan Giorgio Ret je po pozdravu v slovenščini poudaril pomen tega prijaznega trenutka srečevanja, kateremu je občinska uprava dala organizacijsko in finančno podporo. Občinska odbornica za šolstvo Tjaša Švara je ob tem dodala, kako je pokroviteljstvo tudi znak spoštovanja do prostovoljnega dela mnogih vaščanov in članov prijavljenih dramskih skupin, katerim je zaželela, da bi se zabavali in imeli čim več zadoščenja na teh večerih, ki bodo do 3. julija potekali v znamenju kulture in tradicije. Pred kratkim izvoljeni deželni predsednik ZSKD Igor Tuta je podčrtal združevalno moč tega festivala, ki privablja Primorce pod skupno gledališko streho, krepi odnose znotraj slovenske skupnosti v treh pokrajinah naše dežele in med Slovenci, ki živijo ob meji v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Pomen gledališke dejavnosti pri razvoju in vzgoji mladih je poudaril predsednik SSO Drago Štoka, ki je čestitke okrepil z mislijo o bogastvu govorjene, igrane besede tudi izven odra, saj so skupinska doživetja gledališke kot tudi zborovske dejavnosti vir dobrih in pozitivnih izkušenj za vsakega mladega človeka.
O zborih in dramskih skupinah je spregovoril tudi pokrajinski predsednik SKGZ Ace Mermolja, ki je primerjal mavhinjski festival z masovno revijo Primorska poje; oba koralna dogodka nista namreč last organizatorjev, temveč celotne skupnosti kot skupno dejanje mnogih ustvarjalcev.
Napovedovalka Anja Colja je pred uradnim začetkom tekmovalne revije dramskih skupin prebrala še pisna voščila odsotnih gostov, senatorke Tamare Blažina, deželnega svetnika Igorja Gabrovca in devinsko-nabrežinskega podžupana Massima Romite. Zahvala organizatorjev pa je bila namenjena vsem sponzorjem in pokroviteljem, ki so omogočili letošnjo izvedbo, to so Občina Devin-Nabrežina, Pokrajina Trst, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Slovenska prosveta, Zveza slovenskih kulturnih društev, Primorski dnevnik, Zadružna kraška banka in prvič tudi Slovensko stalno gledališče.
Na tekmovanju, ki je predvsem prijateljsko srečanje, bodo delo skupin ocenili in ovrednotili člani strokovne komisije Maja Lapornik, Samanta Kobal in Gojmir Lešnjak Gojc. Kot vedno bo tudi občinstvo lahko izrazilo svoje mnenje z glasovanjem. Med odmori pa bo poleg kioska odprt tudi razstavni prostor, kjer bo letos razstava kamnitih izdelkov Andree Mervica v kombinaciji s fotografijami Janka Kovačiča. (ROP)

ANKETE

Zakaj spremljate festival dramskih skupin?