10. zamejski festival amaterskih dramskih skupin

10. zamejski festival amaterskih dramskih skupin

Openci z Bruko o jezičnem dohtarju

Igralci SKD Tabor so se predstavili z Burko o jezičnem dohtarju (KROMA)

SKD TABOR Z JEZIČNIM DOHTARJEM

Pri SKD Tabor ima že dolgoletno tradicijo amaterskega dramskega delovanja, in to v različnih žanrih. Tokrat so se preizkusili v klasični farsi iz 15. stoletja s slovenskim naslovom Burka o jezičnem dohtarju, v izvirniku La farce de maistre Pierre Pathelin. To je delo anonimnega avtorja v rimanih verzih, ki je bilo med sodobniki, a tudi kasneje zelo priljubljeno in ki ga imajo zgodovinarji gledališča zaradi dodelane zgradbe in jezikovne bogatosti za prvo in največjo mojstrovino francoskega komičnega gledališča do Molièra; vpliv je viden tudi, denimo, v Rabelaisov delih.
Protagonist burke je obubožani zvijačni vaški odvetnik brez prave poklicne izobrazbe, ki nima strank zaradi konkurence novih šolanih uradnikov in odvetnikov. Ker zvijačnež nima denarja za novo obleko, vzame pri suknarju blago in ga prepriča, da mu bo denar dal doma, kamor ga vabi na kosilo. Ko pride suknar, se prebrisanec dela, da je hudo bolan, kot zatrjuje tudi njegova enako prebrisana žena, tako da suknar odide brez plačila. Ko suknar toži svojega ovčarja, da je skrivaj klal ovce in meso prodajal mesarju, ovčarja uspešno brani ravno zvijačni odvetnik, ki obtožencu zapove, naj na vsa sodnikova vprašanja odgovarja samo z „Bee“. Z enakim odgovorom se zviti ovčar izogne tudi plačilu odvetnikovega zagovora.

Režiser Sergej Verč je predstavo obogatil z elementi tradicionalne situacijske komike, kakršne poznamo iz commedie dell'arte, pri čemer so mu igralci uspešno sledili, tako da odobravajočega odziva med gledalci ni manjkalo. Zvitega jezičnega dohtarja igra Loris Tavčar, ženo Melita Malalan in sodnika Gregor Znidarčič; suknar in ovčar pa sta v postavitvi openskega društva postala suknarica in ovčarica: igrali sta ju Tatiana Malalan in Jasmina Smotlak. (bov)