10. zamejski festival amaterskih dramskih skupin

10. zamejski festival amaterskih dramskih skupin

Mladi v odkrivanjuskupnih poti

Utrinek iz predstave (Kroma)

Mladinska skupina Mosp-a

Mladinska skupina Mladi v odkrivanju skupnih poti Mosp si je s postavitvijo zelo znane, po vsem svetu uspešno uprizorjene drame Krvavi bog (Le Dieu du carnage), po kateri je Roman Polanski posnel tudi zelo dobro sprejet film z vrhunskimi igralci, zastavila zelo ambiciozen cilj, ki se ga mladi igralci skupine Mosp niso ustrašili, še posebno se ga ni ustrašila režiserka, scenografka, kostumografka, avtorica glasbene kulise Helena Pertot, ki je tudi priredila besedilo.
V spretno pisanem besedilu - v tem je Yasmina Reza mojstrica in prav zaradi tega igralci radi nastopajo v njenih delih – se umirjeno srečanje med starši dečkov, ki sta se stepla, pri čemer je eden nekoliko poškodoval drugega, stopnjuje v vedno bolj odkrito konfrontacijo, ki pozablja na vljudnostne konvencije in pri kateri vrejo na dan tudi nepomirjeni konflikti med partnerji. Drama nudi igralcem veliko priložnosti, da pokažejo svoj igralski talent, zato pa zahteva izkušene in tudi nekoliko starejše igralce. Zaradi vsega tega mladi začetniki Mosp-a, ki so izbrali inačico broadwayske uprizoritve, v zahtevnih vlogah niso bili povsem prepričljivi, pri čemer je nagajala tudi nekoliko preveč tržaško obarvana izgovarjava in včasih nenaravna intonacija. Poleg tega so se z režiserko odločili, da v treh vlogah v isti uprizoritvi nastopajo po dva igralca, morda z namenom, da poudarijo značajsko dvojnost nastopajočih likov, kar pa ni prišlo povsem do izraza, tudi zato, ker gledalci ne razumejo povsem, zakaj četrtega igra vedno isti.

Vsekakor je treba igralcem Silviji Počkaj, Katerini Pertot, Tjaši Oblak, Tamari Pertot, Marku Petarosu, Mateju Petarosu in Matjažu De Luisi kot tudi režiserki Heleni Pertot čestitati za pogum in prizadevnost. Osvetlitev predstave je oblikoval Samuel Kralj.