Hrvaška 28. članica EU

Hrvaška 28. članica EU

Kaj se bo spremenilo

Hrvaška

Z vstopom Hrvaške v EU bo prišlo do nekaterih sprememb, ki bodo zadevale državljane EU. Med drugim bo odpravljen carinski nadzor in znižale se bodo cene mobilnega gostovanja. Ostal pa bo nadzor na meji, saj Hrvaška s 1. julijem še ne bo postala članica schengenskega območja.

Nadzor na meji
Ker Hrvaška 1. julija še ne bo postala članica schengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah, bo policijski mejni nadzor ostal, kljub temu pa bo nekaj sprememb. Slovenija in Hrvaška sta namreč podpisali dogovor o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole, tako da bo od 1. julija na 33 od 57 mejnih prehodov med državama omogočen hitrejši prestop državne meje z zgolj enim, vstopno-izstopnim preverjanjem.

Carina
Z vstopom Hrvaške v EU se bo območje carinske unije razširilo na ozemlje Hrvaške. S tem bo na mejah s Hrvaško ukinjena carinska kontrola. Ob prehodu meje potnikom ne bo treba več prijaviti gotovine, ne bo več nadzora nad prenosom hišnih živali, rastlin, živil in podobno. Bo pa carinski nadzor ostal na mednarodnih letališčih in v pristaniščih, mogoč pa bo tudi na cestah v notranjosti države.

Davki in trošarine
Med novostmi, ki bodo začele veljati 1. julija, je tudi ta, da potniki s prebivališčem v EU ob nakupu blaga na Hrvaškem ne bodo več upravičeni do vračila DDV, enaka ugodnost pa bo prenehala veljati tudi za Hrvate. Čeprav na meji med Slovenijo in Hrvaško ne bo več carinskega nadzora, pa ostaja skupina izdelkov, za katere še ostaja nadzor, in to so trošarinski izdelki. Mednje sodijo tobačni izdelki, alkohol ter goriva.

Bančno poslovanje

S 1. julijem bo Hrvaška postala tudi članica enotnega območja plačil, kar pomeni, da bodo banke za nakazila zaračunavale enako kot ostale banke v območju SEPA. Z vstopom v EU pa bo Hrvaška zaenkrat kot nacionalno valuto še vedno ohranila kuno.

Mobilna telefonija
Gostovanje v hrvaškem mobilnem omrežju bo z vstopom Hrvaške v EU cenejše, saj bo bodo mobilni operaterji morali upoštevati najvišje tarife, ki jih določa EU. Minuta odhodnega klica bo lahko stala največ 24 centov, minuta prejetega klica pa bo lahko stala največ sedem centov. Najvišje cene za SMS sporočila se bodo znižale na največ osem centov.

Nepremičnine
Trgovanje z nepremičninami se na Hrvaškem s pridružitvijo uniji ne bo spremenilo. Leta 2009 je namreč Hrvaška svoj trg nepremičnin odprla za vse članice unije, vendar to velja le za gradbene parcele, hiše in stanovanja, medtem ko bo Hrvaška tudi po vstopu v EU zadržala prodajo kmetijskih zemljišč, gozdov, otokov, kulturne dediščine. Dan pred vstopom v EU sicer poteče rok za legalizacijo nepremičnin.

Zdravniška pomoč
Z vstopom Hrvaške v EU se bo obseg zdravstvenih pravic turistov iz EU na Hrvaškem ali turistov, ki na Hrvaškem začasno bivajo, razširil. Poslej bo veljal evropski pravni red, po katerem bodo tujci iz držav EU v času bivanja na Hrvaškem imeli pravico do zdravstvene obravnave, kot jo na Hrvaškem nudijo za svoje državljane na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvene storitve bodo lahko koristili na podlagi evropske kartice zdravstvenih storitev.