Slofest

Slofest

»Odkrili smo, da imamo potencial, ki lahko premika svet«

Živka Peršič

Pogovor s pokrajinsko predsednico ZSKD Živko Persi

Živka Persi vodi tržaški pokrajinski odbor Zveze slovenskih kulturnih društev od aprila leta 2011. Zamisel za veliko prireditev v mestnem središču je bila ena od prioritet, ki si jih je njen odbor zastavil že na samem začetku. Januarja lani so začeli o njem resneje razmišljati, projekt je bil takrat »ogromen, dosti stvari, ki smo jih takrat načrtovali, pa je ostalo: bili smo megalomani, a očitno tudi realistični, vedeli smo, kje so meje,« pravi vedno nasmejana predsednica. O tem se bo mogoče od jutri do nedelje prepričati na Borznem trgu, kjer bo zaživel Slofest, neke vrste festival Slovencev v Italiji.

Kaj pričakujete od prvega Slofesta?
Da bo praznik, na katerem bomo neobremenjeni, dobre volje, ponosni na to, kar lahko pokažemo, ponudimo mestu. Trst je za nas, Slovence v Italiji, najpomembnejše mesto, naj bo še tako zakomplicirano, težko ...in lepo. Če bo vreme naklonjeno, bomo skupaj odkrivali lepote Trsta. Slofest je tudi priložnost, da sami odkrivamo Trst, zato upam, da bodo tudi Kraševci prišli v mesto.

Kako ste pridobili sodelavce, s katerimi oblikovati tridnevni spored?
Naše izhodiščno razmišljanje je bilo, kaj lahko kot organizirana skupnost ponudimo mestu in kaj lahko mesto iz tega črpa za svojo rast. Potem je nastal praznik, ki je namenjen Italijanom v Trstu, Slovencem iz Slovenija in nam samim, saj tudi sami večkrat ne koristimo in se ne veselimo bogastva, s katerim razpolagamo. Jasno nam je bilo, da moramo k zadevi privabiti čim več ljudi, da je ZSKD pobudnik, a da mora vsaka ustanova, predvsem naše večje, skupne, predlagati nekaj svojega. Zato se je tudi rodila ideja naselja s hiškami, v katerih lahko predstavijo svoje dejavnosti.

Kakšen je bil odziv?
Zelo različen. Nekateri so bili takoj za in smo z njimi vzpostavili lep odnos, drugi so bili presenečeni in so morda mislili, da Slofesta ne bo, tretji so odrekli sodelovanje, češ, da to ne spada med njihove prioritete. Bili so različni nivoji, različni načini dogovarjanja, ampak vabili smo vse, saj smo želeli, da bi bil festival vseh nas. Vsi ne bomo, a nas bo dosti.

Slofest sloni skoraj izključno na prostovoljnem delu
Vsi sodelujejo zastonj, razen naših uslužbenk in tistih, ki skrbijo za tehniko in logistiko, tudi zato, ker naša skupnost ne razpolaga s tovrstnimi infrastrukturami (šotor, ozvočenje); najbrž bi bila stvar laže izvedljiva, če bi jo priredili v kaki okoliški občini, ampak hoteli smo biti v središču mesta, kar predpostavlja tudi nekatere postopke in pravila, mimo katerih nismo mogli. Vsi ostali pa so dali brezplačno na razpolago svoje znanje, izkušnje, svoj čas. Tega ne rečemo, ker se lepo sliši, res je bilo tako: težav ni bilo, verjetno so občutili, da gre za eksperiment, v katerega želijo vložiti nekaj svojega. Pristopili so s srcem.

Kdo vas je finančno podprl?
V prvi vrsti Občina in Pokrajina Trst, Dežela FJK in SKGZ. Potem so tu še manjši sponzorji: Sklad Libero in Zora Polojaz, ZKB, Javni sklad za kulturne dejavnosti, veliko pozornosti pa smo bili deležni s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Okoliške občine so dale svoje pokroviteljstvo, saj nastopajo društva z vse tržaške pokrajine, a tudi z Goriškega in v manjši meri z Videmskega.

S kakšnim proračunom razpolagate?
Prvotni je znašal 88.000 evrov, a smo ga morali drastično zmanjšati, pravzaprav več kot razpoloviti. Leto, ki je za nami, je bilo hudo, skoraj presenetilo nas je, da smo na koncu zbrali ta sredstva. Bili so namreč tudi krizni momenti, ko nismo vedeli, v kateri obliki bomo izpeljali Slofest. Vedno pa smo vedeli, da ga bomo: morda v manjšem obsegu, morda brez šotora, morda drugje. Ampak želja in volja je bila stalno prisotna.
Ta projekt je bil za marsikoga dobra motivacija. Ustvarila se je res lepa ekipa, to je bila lepa izkušnja, ki nas je zelo povezala. Vsak je sledil nečemu, vsi so dali vse od sebe, vložili ogromno prostega časa, tudi naše pupe v uradu. Odkrili smo, če je bilo sploh treba, da imamo potencial, ki lahko premika svet.

Taka ekipa je nedvomno dobra napotnica za prihodnji Slofest
Nedvomno, posebno če bo znala pritegniti še koga. Z dobrimi projekti lahko razširiš svoj delokrog. Seveda bo odvisno tudi od tega, kako bomo vso zadevo izpeljali. To bo velika preizkušnja za vse, ki bomo tam. Ne glede na to, kako se bo iztekla, pa je bila velika in poučna izkušnja.

Vam je za kateri dogodek, ki ste ga morali črtati, posebno žal?
Meni osebno, mislim pa tudi ostalim članom odbora, je žal, da ne bo mladinskega večera. Mislili smo, da ga bomo prepustili mladim, ampak nam je žal zmanjkalo materialnega časa, da bi se lahko ukvarjali s skupino, ki bi ga organizirala. Mišljen je bil na 4. pomolu, to nas še čaka; z mnogimi drugimi stvarmi, ki jih bomo morali v prihodnje izboljšati.

Vse kaže, da se Slofestova zgodba ne bo zaključila v nedeljo. (pd)

ANKETE

Kako ocenjujete pobudo Slofest, praznik Slovencev v Italiji, ki bo med 20. in 22.9. v središču Trsta?