Slofest

Slofest

Ni proslava ni protest, ampak ...Slofest

Tržaška folklorna skupina Stu ledi na Borznem trgu (Kroma)

Mislim, da ni pretirano zapisati, da je Slofest uresničitev in nadgradnja sanj marsikoga med nami. Če se omejim samo na kroge, ki jih bolje poznam: prav gotovo tistih (resnici na ljubo ne ravno številnih) društev in odbornikov, ki se že leta trudijo, da bi približali slovensko kulturo italijanskim someščanom. Tistih avtorjev, prevajalcev in založnikov, katerih knjige gredo v isto smer. Tistih gledališčnikov, ki so slovenske predstave opremili z italijanskimi nadnapisi. Vseh, ki tiho in neutrudno gradijo mostove, ker verjamejo, da lahko v tretjem tisočletju preživimo samo z ramo ob rami.
In ne nazadnje vseh, ki vemo, da je Trst tako lep, tudi zaradi nas, tržaških Slovencev ...a prav tako vemo, da nam to le malo pomaga, če se naše prisotnosti ne zavedajo tudi naši someščani. Vseh, ki se trudimo, da bi bila naša skupnost bolj vidna, bolj »normalna«.
Odbornicam in odbornikom Zveze slovenskih kulturnih društev je uspel miselni in kvalitetni preskok: večletno delo (ali samo sanje) mnogih združiti v tridnevno celoto, v praznik z bogatim in razvejanim sporedom. Ta seveda ni popoln, gotovo se bo našla kaka pomanjkljivost. Vemo: kdor dela, naredi tudi napake in pripombe so lahko koristna napotnica pripravi naslednjega praznika. Kajti bilo bi res škoda, če bi se vse ustavilo pri prvem Slofestu.
Kako bodo naša skupnost, mesto in Slovenija odgovorili nanj, bo jasno v prihodnjih dneh. Že danes pa je jasno, da so tudi zelo ambiciozni cilji uresničljivi, če za njihovo uresničitev dela zagrizena skupina ljudi, ki je pripravljena vanjo vložiti ogromno energij in časa. Zastonj.
In še nekaj je, se mi zdi, danes jasno. V zadnjih desetletjih smo bili Slovenci v Italiji sposobni množičnega angažiranja samo ob raznih obletnicah, ko smo proslavljali osvoboditev, rojstvo partizanskega dnevnika ali se spoštljivo spominjali ustrelitve Bazoviških junakov. In ob nekaterih skoraj legendarnih protestih »za naše pravice«: leta 1984 na goriškem Travniku, leta 2000 pri tržaškem Sv. Antonu. V teh dneh pa imamo priložnost, da se združimo zato, da praznujemo slovensko kulturo. In to na enem osrednjih mestnih trgov.
Ali ni tudi to znanilec novih, lepših, bolj »normalnih« časov, v katerih nam je k sreči dano živeti?

Poljanka Dolhar

ANKETE

Kako ocenjujete pobudo Slofest, praznik Slovencev v Italiji, ki bo med 20. in 22.9. v središču Trsta?