Od domačega latnika do ...

Od domačega latnika do ...

Od Sovence do Avstralije

Najke in Manuel Sosol pod domačim latnikom

Ob mizi pred vhodom v vinsko klet sem brata in sestro, Manuela in Naike Sosol, povprašal, koliko jezikov skupaj poznata, da se z znanjem tujih govoric laže soočata z globaliziranim tržiščem - predvsem vinskim.
Odgovor je bil začudenja vreden: štiri jezikovne kode poznata vključno z angleščino in ruščino, v štirih se znajdeta. Sestra se je usposabljala na Videnski univerzi, brat je bil v preteklosti eno leto v Avstraliji.
Takšne so razsežnosti mlajše generacije v zapletenem spopadu s proizvodnjo dobrine, ki se je iz Francije, Italije, Španije in na splošno Južne Evrope razširila na vzhodni del celine, Brazilijo, Avstralijo, Kitajsko...
Z vinogradništvom se seveda še vedno ukvarjata tudi njuna starša, ki sta se z Oslavja preselila na vzhodni rob števerjanske občine pred nekaj desetletji, s pomočjo družine kupila dovolj gričevnatega sveta in se posvetila vinogradništvu ter vinski proizvodnji. Rodbinsko sta njuna otroka tudi drugače povezana z vinskim svetom, saj je ena veja starih staršev imela vinotoč v samem goriškem mestnem središču. Sčasoma so se odločili za obdelavo vinogradov tudi v nižinskem svetu okrog Morara in Šlovrenca. Ko gredo na delo do 20 kilometrov daleč, ostajajo zdoma od jutra do mraka. Pomagajo jim sezonski delavci v času trgatve, kar je dovolj privlačno tudi za sorodnike, in v obdobju obrezovanja trt, za kar pa je potrebna izkušenost. Bliže domačiji ležijo vinogradi na pobočjih Slatovnika, Venskega, Runka, Pleta...
Osnovni proizvod kmetijskega podjetja »Il Carpino« je zlata rebula. Preko posrednikov jo dobavljajo do Severne Amerike v enoteke, restavracije, kavarne, ne pa v markete. Sejmov se bolj malo udeležujeta, učinkovitejši način predstavitve se jima zdita elektronsko medmrežje in prijazen sprejem na domu ob uporabi prej omenjenega števila jezikov. Poleg komunikacije sta potrebni bistrost in izvirnost ponujenega. Turistični tok obiskovalcev je zadovoljiv: ustavijo se, doživijo okolje, navade, prostorsko kulturno sporočilo, pokušnjo aromatične svetle kapljice, jo nabavijo in si zapomnijo kraj, kamor se bodo vrnili ali napotili znance.
Vse kaže, da se mi bo Manuel pridružil na kakšnem daljšem pohodu po slovenskem hribovju...

  • Vsak teden beremo in poslušamo napovedi, kako naj se goriška krajina ovrednoti, da postane dovolj privlačna za tokove obiskovalcev. Vselej se ob vrsti krajinskih in zgodovinskih postavk omenja proizvodnjo raznih sort vina.
    Kakšen je ta vinogradniški svet danes, kako razmišljajo in delujejo mladi gospodarji, ki sicer že nadomeščajo svoje starše, a slednji še niso povsem izpregli.

    Aldo Rupel