Od domačega latnika do ...

Od domačega latnika do ...

Od motike do satelita

Sestra in brata na trati med rojstno hišo in turističnimi apartmaji

Za vinogradniško podjetje Pri Kovaču, uradno Korsič, na Jazbinah je značilna raznolikost dejavnosti. Fabjan, Mitja in Janja nadaljujejo izročilo 180-letnega bivanja na griču v obliki pršuta, ki ga na prisojni strani imenujejo Sončnik, na osojni pa Sojnik. Med prvo svetovno vojno je tam stala vojašnica.
Krajevno ime pripoveduje o kovačiji, ki je v letih 1915-1918 delala s polno paro. Stanovalci so bili koloni na strnjenem posestvu v cerkveni lasti (župnija na Cerovem). Za vinogradništvo so se opredelili leta 1978, a imajo tudi sicer izkušnje z vinarstvom, saj je bil oče Rudi zvest član zadruge Brda, ki se je po desetletju izpela. Sedanje članstvu v zadrugi Gruda, ki šteje sedemnajst zadružnikov, kaže na zavezanost vrednotam razširjene skupnosti. Preko nje oddajajo grozdje velikemu podjetju GIV - Gruppo Italiano vini.
Brata in sestra so med klepetom povedali, kako so se z mamo Zvonko preizkušali v gostinstvu, nato to opustili, a se hkrati posvetili kmečkemu turizmu, ki sedaj že desetletje uspeva z gosti iz Belgije, Japonske, Avstrije in Italije. Prihajajo zaradi krajine, posedanja pod murvo, krajših izletov po Krminskem in čez mejo, ki Pri Kovaču sovpada z mejo zadnjega vinograda na 150 metrov od hišnega ognjišča.
Prav zaradi tridnevnih ali enotedenskih gostov so se odločili, da pričnejo sami »delati« vino, ki ga zadnja tri leta tudi stekleničijo. Odločili so se za eno vrsto belega in eno vrsto črnega vina. Potem so tu še oljke, ki rastejo po brežinah.
Po izročilu ocenjujejo, da sta dve drevesi stari sto dvajset let. Dobrovo je blizu, zato ni težavno odpeljati pridelek v tamkajšnjo torkljo in se vračati domov s slastno tekočino. Skratka, ni jim treba nagrmaditi v razmeroma majhno klet mehanizacijo za proizvodnjo olja.
Kaj imata pri vsem tem opraviti naslovna motika in satelit? Vzporedna dejavnost, ki se je že pred nekaj leti prenesla od očeta na sinova, je načrtovanje in oblikovanje vinogradov vključno s saditvijo trtnih sadik. Gre za podjetje v podjetju, ki je v začetku prejšnjega desetletja zaposlovalo do osemnajst delavcev. Sedaj sicer le eno tretjino a v glavnem zaradi uvedbe mehanizacije in elektronike.
Nekoč so vinograde »ustvarjali« z motiko in lopato, sedaj jih v Brdih, naši deželi in Toskani pripravijo z elektroniko: v »možgane« vnesejo topografske podatke ter razdalje od sadike do sadike in nato poženejo traktor, ki prejema navodila preko satelita.
Brez vsakršne zasluge me preveva nekakšen ponos ob misli, da sem nekoč poučeval generacijo, ki je od motike prešla na »satelitsko kmetijstvo«.

  • Vsak teden beremo in poslušamo napovedi, kako naj se goriška krajina ovrednoti, da postane dovolj privlačna za tokove obiskovalcev. Vselej se ob vrsti krajinskih in zgodovinskih postavk omenja proizvodnjo raznih sort vina.
    Kakšen je ta vinogradniški svet danes, kako razmišljajo in delujejo mladi gospodarji, ki sicer že nadomeščajo svoje starše, a slednji še niso povsem izpregli.

    Aldo Rupel