Od domačega latnika do ...

Od domačega latnika do ...

Od kovaštva do vinarstva

Trije bratje Lakovič v kleti: Robert, Andrej in Ivan

Na Doberdobskem Krasu so vinogradniške površine omejene. Ni prav verjetno, da se kdo posveti obdelovanju trt in si na novo zgradi podzemno klet, ki po globini in debelini betona spominja na protijedrsko zaklonišče.
Takšno lahko najdete na gmajni med Poljanami in Doberdobom. Kovač je staro ime družine Lakovič, ki se je nekaj stoletij posvečala kovaški obrti. Tudi tržiška ladjedelnica je nekaj desetletij omogočala preživetje poleg pridelkov v vrtačah in na skromnih njivah ter živinoreje z nekaj glavami goveda.
Pred petindvajsetimi leti je prišlo do preobrata. Trojica bratov se je odločila za storitvene dejavnosti, ne da bi opustila stika z zemljo. Kmetijsko gospodarstvo in turistično kmetijo vodijo Robert, Andrej in Ivan pod očetovim izkušenim pogledom in ob dragocenem doprinosu mame in sestre. Delajo na njivah, proizvajajo vino, predelujejo hrano in svojo ponudbo tržijo v Furlaniji Julijski krajini, Venetu, Lombardiji, na Primorskem in v Nemčiji.
Doma, s pristopi biološkega kmetijstva pridelano črno in belo vino, ki ju stekleničijo od leta 2008, jih učinkovito zastopa med serviranjem okusnih krožnikov v prostorni jedilnici kmečkega turizma neposredno za doberdobsko cerkvijo. Zato se sploh ne postavlja vprašanje, ali turisti zavijejo na njihovo dvorišče. Med pokušnjami ponujajo abstinentom, otrokom in tudi sicer teranov sok v obliki osvežilnega grozdnega soka iz jagod refoška. Zanimiva skovanka Caberlot pa označuje mešanico caberneta in merlota.
Poleg vinogradništvu se družina posveča vzreji prašičev in ovac, prideluje žita, stročnice in povrtnine. Vinogradi ležijo na prijaznem območju, ki ga obdajajo trate, hrastovi gozdovi in ruj ter značilna kraška gmajna. Mikrolokacije nosijo zanimiva imena: Zidina, Rezkriže, Lepa rouna, Pedbižaj, Suliščana v Laškem.
Hladna burja komajda oplazi ta predel Krasa.
Poletja so sveža in zračna, zime pa dokaj mile. Vzhodno od posestva leži Doberdobsko jezero, vsenaokrog najdemo mnogo značilnih kraških pojavov.
Od zgodovinskih znamenitosti je najimenitnejše prazgodovinsko gradišče, iz bližjega obdobja pa strelski jarki in vojaške kaverne izkopane med prvo svetovno vojno in kasneje med Hladno vojno. Oblikujejo dodatno ponudbo s pohodniškimi ogledi bližnje kraške okolice, s kolesi in avtomobili pa obiske do petdeset kilometrov daleč.
Oznaka kmetije so trije listi ruja, značilnega grma kraške krajine, ki se jeseni obarva v živo rdečo barvo in prijetno obžari okolico. Je preprosta, a trdoživa in vztrajna rastlina, prav takšna, kot so tamkajšnji prebivalci.

  • Vsak teden beremo in poslušamo napovedi, kako naj se goriška krajina ovrednoti, da postane dovolj privlačna za tokove obiskovalcev. Vselej se ob vrsti krajinskih in zgodovinskih postavk omenja proizvodnjo raznih sort vina.
    Kakšen je ta vinogradniški svet danes, kako razmišljajo in delujejo mladi gospodarji, ki sicer že nadomeščajo svoje starše, a slednji še niso povsem izpregli.

    Aldo Rupel