Od domačega latnika do ...

Od domačega latnika do ...

Od latinščine do Filipincev

Bogdan Ciglič pod domačim latnikom

Napis na ščitu »Vinea prope silvam tiliarum quae dicitur Teja« je del oznake posestva Vitilia. Slovenski prevod se glasi: »Vinograd proti lipovemu gozdu, ki se imenuje Tija.« Cigličevi z Valerišča so ga odkupili od grofov Formentinijev hkrati z domačijo Na Gmajni.
Sledili so vinogradi Faverževo, Vrhač, Trčičevo in drugi ter nekaj hektarjev gozda, ki ga uporabljajo za kole in kurjenje v dveh stanovanjih: v prvem živita starša, v drugem pa Bogdan Ciglič z družino. Pred petindvajsetimi leti je v vinarstvu prišlo do socialnih, tehnoloških in tržnih sprememb. Z njimi je odgovornost za nove usmeritve prešla na mlajšo generacijo. Podjetje Vitilia je vina začelo stekleničiti leta 1992, a le 25%, ostalo grozdje oddaja trem velikim kletem neposredno iz vinogradov. Vnaprej so dogovorjeni, kako mora biti gojeno in sortirano.
Table na cesti proti Valerišču so do deset let nazaj privabljale precej turističnega toka v Vitilievo klet. Nato je krivulja strmo padala. Sedaj teče prodaja preko posredniških mrež do Kanade, Nemčije in Francije, veliko strank pa si je v Italiji Cigličeva družina pridobila z uspešnimi osebnimi stiki v Bergamu, Rimu, Latini, Firencah, Milanu in v nemško govorečih deželah.
Do pred nekaj leti jim je sejem v Veroni nekaj pomenil, a naložbe v reklamo v specializiranih revijah so se izkazale nerentabilne; dobršen del jih posrka in na njih bogati založniški svet, ki se vrti okrog njih.
Po maturi na trgovskem strokovnem zavodu se je Bogdan Ciglič usposabljal neposredno na terenu, pri čemer so mu pomagali stiki z vrhunskimi strokovnjaki, pri katerih je z iskrenim pristopom doživel prijateljske povezave. Občasno mu poleg ožjih sorodnikov pomagajo preko zunanje zadruge najeti delavci, ko je treba obrezovati, pleti, prirezovati, namestiti palisade in trgati.
Po dva meseca na leto lahko delo opravljajo upokojenci in študenti. Pripeti se, da zadruga pripelje tudi skupine priučenih Filipincev.
Vinogradništvo že nekaj let uspeva, a ne bo trajalo, ker je konkurenca neizprosna. V Italiji ga bo ugonobila birokratska zapletenost. Vinogradi so sedaj razporejeni po treh merilnih sistemih: ko vzleti letalo in poslika neko območje, se izkaže, da je realno stanje drugačno od tistega na mapah. V Sloveniji, kaj šele v Avstriji in Nemčiji, sedejo k računalniku in zadevo uredijo.
V Italiji so obvezne prijave, prošnje, odpovedi in spremembe v dolgih postopkih, pri katerih so koleki najpomembnejša postavka.
Oseben vtis? Po desetletjih sem srečal nekdaj zadržanega dijaka, ki sedaj ve, kako je treba skozi življenje.

  • Vsak teden beremo in poslušamo napovedi, kako naj se goriška krajina ovrednoti, da postane dovolj privlačna za tokove obiskovalcev. Vselej se ob vrsti krajinskih in zgodovinskih postavk omenja proizvodnjo raznih sort vina.
    Kakšen je ta vinogradniški svet danes, kako razmišljajo in delujejo mladi gospodarji, ki sicer že nadomeščajo svoje starše, a slednji še niso povsem izpregli.

    Aldo Rupel