Od domačega latnika do ...

Od domačega latnika do ...

Skoz mene pot v mesto gre trpeče ...

Nataša Černic pred odsluženo stiskalnico

Vhod v Dantejev pekel je prva prispodoba, ki se obiskovalcu utrne, ko vstopa v klet ob cesti z Vrha proti severozahodu. Velika in črna vhodna vrata se odpirajo v obsežen prostor, ki so ga izkopali v kraško skalovje. V njem nas vsekakor ne pozdravi Haron, temveč Nataša Černic, ki prevzema od očeta skrb za podjetje »Grad Rubije«. Tudi ni nobenih znakov o večnih mukah, kvečjemu o vonjavah in okusih, ki jih spremljajo kletni odmevi ter v somraku odsevi starodavne »preše« in hrastovih sodov. Številne palete s kubičnimi metri tankih strešnih opek napovedujejo nadaljevanje gradnje s sprejemno sobo za pokušnje in predstavitve.
Najznačilnejši pogled v prostor se samodejno usmeri navzgor v štiristranske opečne kupole, s katerimi je mojster Boris Živec - podobno kot v Rubijskem gradu - zaporedoma prekril obširen strop, ne da bi si pomagal z nosilnim ogrodjem. Prava umetnina! Leseni in jekleni sodi so nameščeni v stranskih »ladjah«, središčno dvorano pa občasno uporabljajo za glasbene prireditve in kulturne dogodke, prireditve ter sprejeme.
Vinarsko podjetje z Vrha je prisotno na tržišču od leta 1998.
Letnica sovpada z začetkom olastninjenja in posodabljanja Rubijskega gradu.
Od kleti do gradu in struge Vipave se spušča zaraslo Ušje. Sredi pobočja se svet poleže in na njem so na nekaj hektarjih zasadili trte. Izbira gostega sajenja ni slučajna, kajti rastline naj med seboj tekmujejo: kar uspejo izsrkati iz tal in v sebi predelati v grozde, je zaradi tega bolj kakovostno.
Vinograde so uredili tudi Pri hrastu, kjer so arheologi odkrili ostanke neolitskega gradišča, in v Dolini; naslednje so na vrsti Brajde. Z očetom Venkom sta spoznala in se dogovorila, da bosta za delo v vinogradih najemala specializirano podjetje, ki v paketu, naglo in dovršeno med letom opravi vse potrebno.
Vrh ne leži ob pomembni prometnici, zato ni turistov, ki bi med vožnjo zavili proti kleti zaradi nakupa. Takšen način prodaje je tudi zelo zamuden. Prihajajo pa v večjih skupinah, ker je poklicna turistična agencija, ki jih najavi in se zato skupinsko pripeljejo do Vrha in v vinsko klet. Pri Černičevih so se dogovorili, da bodo objavili urnik za oglede in nakupe. Prodaja biološko neoporečnih sort vina na velikih tržiščih v Severni Evropi, Kanadi, Avstraliji in Japonski pa poteka preko posrednikov.
Klet Grad Rubije je tudi povezana z nekaterimi bližnjimi odmevnimi restavracijami.
Glavni adut vinogradniškega posestva je vsekakor Rubijski grad, ki postaja z obnovitvenimi deli iz sezone v sezono vse bolj imeniten.

  • Vsak teden beremo in poslušamo napovedi, kako naj se goriška krajina ovrednoti, da postane dovolj privlačna za tokove obiskovalcev. Vselej se ob vrsti krajinskih in zgodovinskih postavk omenja proizvodnjo raznih sort vina.
    Kakšen je ta vinogradniški svet danes, kako razmišljajo in delujejo mladi gospodarji, ki sicer že nadomeščajo svoje starše, a slednji še niso povsem izpregli.

    Aldo Rupel