Od domačega latnika do ...

Od domačega latnika do ...

Od briške »Rebule« do rimskega »Quintoquarto«

Vinski arhiv in njegov »kustos«

Napačno sem bil prepričan, da sem v desetletjih z neštetimi orientacijskimi pohodi in vadbenim tekom prečesal vse griče okrog Števerjana do Soče. Ko sem se pred kratkim pod večer namenil do vinske kleti, ki jo je Franko Terpin postavil leta 2009, sem po navodilih z Valerišča zavil v neznano proti jugozahodu. Na koncu le pred nekaj leti položenega asfalta, ko se kolovoz usmeri v goščo, stoji razčlenjena hala, kjer nastajajo bela in črna Stamas, zlata Rebula, Jakot (za razumevanje beri vzvratno), Sauvignon ... in Quinto quarto.
Kot pri govedini, za katero so v Rimu v že popačeni latinščini drobovju - se pravi vampom, jetrom, pljučem, možganom, jeziku - uporabljali izraz »quinto quarto« v primerjavi z ostalimi plemenitejšimi »kvarti«, velja lahko tudi za manj uspele letine in vinske sorte, da jih imenujemo z istim izrazom. Za vse vrste vsekakor velja, da ima Terpin državni biološki certifikat, ki potrjuje, da uporablja za gnojenje biodinamičen kompost, ki nastaja s pomočjo snovi z oznako »500«. Pri delu v vinogradih mu pomagata dva zunanja delavca, za trgatev pa priskočijo na pomoč sorodniki. Nadzor nad delovno silo je zelo oster.
Pomembna postavka za končno kakovost proizvoda je namenska omejitev količine na poltretjo tono na hektar. Ne uporablja niti glivic, nabavljenih v trgovini. Nefiltrirano vino dozoreva najprej dve leti v sodih, nato tri leta v steklenicah. »Quinto quarto« je sveže vino, ki dozoreva le osem mesecev v jeklenih cisternah po dveh dneh maceriranja z naravnimi glivicami. Za stekleničenje vseh vin uporablja lasten stroj, ki je pravi tehnološki biserček, nalepke pa namešča po prejetem naročilu za vsakega kupca posebej, saj je treba upoštevati pristojno zakonodajo in jezik.
Pred kletjo na Kresovniku, kjer predelujejo grozdje z Gmajne, Runka, Rovesce, Vretenja in Stamasa, so večnamensko kmetijo z živino, sadjem, zelenjavo in trtami upravljali z domačije na Valerišču. Mesto je vse proizvode pokupilo in prebavilo. Sedaj je nepojmljivo, da bi do odmaknjene kleti prihajali mimo vozeči obiskovalci Brd. Prihajajo stalne stranke, sicer pa je potrebno tržiti tudi omejene količine na predstavitvah v posameznih restavracijah v Venetu, na Dunaju, na sejmih, na katere prihaja tudi vinarstva nevešča javnost. Tu sta tudi prireditvi v Vicenzi, Vinnature v Villa Favorita, ter Parma za naravna vina. V letu dni se pripeti, da s pomočjo žene opravi tudi do petdeset predstavitev. V primeru oddaljenih držav (Belgija, Češka, Japonska) mu preprodajalec pripravi do štiri zaporedna srečanja s kupci.
Sistem »orange wine« zaobjema namreč razčlenjeno omrežje pobud in stikov.

  • Vsak teden beremo in poslušamo napovedi, kako naj se goriška krajina ovrednoti, da postane dovolj privlačna za tokove obiskovalcev. Vselej se ob vrsti krajinskih in zgodovinskih postavk omenja proizvodnjo raznih sort vina.
    Kakšen je ta vinogradniški svet danes, kako razmišljajo in delujejo mladi gospodarji, ki sicer že nadomeščajo svoje starše, a slednji še niso povsem izpregli.

    Aldo Rupel