Od domačega latnika do ...

Od domačega latnika do ...

Nad Prevalo pod stražarskim stolpom

Renato Keber in nečak Ivan Fabijan v sodobni degustacijski sprejemnici

Na severozahodnem pobočju naravnega amfiteatra na Prevali stoji Kebrova domačija: stara hiša z odsluženim hlevom in nove gradnje s skladišči in kletmi. Za sode iz nerjavečega jekla in za lesene, za mehanizacijo in pokušanje različnih sort.
Rodbina izvira iz Brd tam čez mejo, ki poteka nekaj sto metrov daleč, tik pod zaobljenim grebenom. Opaziti je nekdanji stražarski stolp, ki ga ohranjajo na vpogled. Nekoč, mnogo pred tem obiskom, sem bil v njem in se razgledal v krogu od Krminske gore, mimo Matajurja, Krna, Korade, Čavna in kraškega grebena, čez verigo gričev nad Koprivnim do Subide in Novaj.
Pred petnajstimi leti so še redili do petnajst glav živine; mnogo prej so gojili tudi sadno drevje; po plodove so prihajali Štandrežci s tovornjaki in jih odvažali v Gorico in Trst. Potem je živinoreja zaradi sitnih in zahtevnih higienskih ter ostalih predpisov postala le kratkočasje, glavni napor se je preusmeril v vinogradništvo. Častitljiva stara generacija - oče, mati in teta - je še živa; gospodar Renato ima višješolsko hčer, ki študira v Čedadu enologijo, zato ne more doma kaj dosti postoriti. Tu pa je nečak Ivan, ki je povsem vključen v delo: on mi je razkazal naštete prostore, nakar smo sedli za mizo tudi z Renatom.
Sedeli smo v enem od treh prostorov za sprejemanje gostov, imenoval bi ga delovni prostor; imajo še sprejemnico v vinskem arhivu in arhitektonsko sodobno krožno omizje v stolpu s sobano, iz katere seže pogled 270 stopinj naokrog. Gradnjo so zaključili pred tremi leti.
Blizu in daleč okrog stavbe ležijo vinogradi v Ceglem, na Magoverju, v Kalampoču in Špiku, na Meji. V višjih legah prevladujejo žile opoke, niže pa naplavina. Če je ta iz opoke, se še vedno šteje kot »Collio«. Za malo prodajo (25% celote) se zanimajo izbrani gostje iz Japonske, Švedske, Avstrije. Nekaj teh je prejšnjo noč prespalo v posebni stavbi s štirimi apartmaji in z dvema sobama, za katero skrbi žena Savina. Kmečki turizem predvideva kakovostne razrede do 5 marjetic in Kebrovi sodijo v najvišjo.
Sicer pa je treba na sejme v Verono in Meran ter na Trbiž. Predstavitve »B&B« sicer stanejo, a je odkup zagotovljen za v Izrael, Avstralijo, Češko, Singapur, Nizozemsko, Ukrajino. Nekaj dni po pogovoru sem bral, da dobro vino še ne zagotavlja prodora. Posamezna kmetija ne more biti razpoznavna na kontinentalnih trgih. Potrebno je povezovanje v sistem. Kebrovi so vključeni v omrežje »Collio«, zato uporablja kmetija značilne steklenice. Zavedajo pa se, da je za stranke potrebno ustvariti vzdušje, emocije. Nekaj postavk je že podanih: razgled, mejni stražarski stolp, izročilo izkopa gline ...

  • Vsak teden beremo in poslušamo napovedi, kako naj se goriška krajina ovrednoti, da postane dovolj privlačna za tokove obiskovalcev. Vselej se ob vrsti krajinskih in zgodovinskih postavk omenja proizvodnjo raznih sort vina.
    Kakšen je ta vinogradniški svet danes, kako razmišljajo in delujejo mladi gospodarji, ki sicer že nadomeščajo svoje starše, a slednji še niso povsem izpregli.

    Aldo Rupel