Prelomno leto 1968

Prelomno leto 1968

Sporočilo mladim: družbo se da spremeniti

Utrinek iz razstave (FotoDamj@n)

Včerajšnje odprtje razstave Prendiamo la parola - Prisvojimo si besedo v Skladišču idej o izkušnjah, ki so v Furlaniji Julijski krajini in Trstu zaznamovale revolucionarna dogajanja leta 1968, je bilo povsem praznično in veselo: sooblikovalci takratnih študentskih protestov so se pozdravljali z dolgimi objemi, nekateri so s ponosom vzeli v roke tedanje transparente, mnoge oči so se radoživo iskrile ...
»Bili smo predvsem prijatelji. Brez prijateljstva naši protesti in manifestacije ne bi imeli tako prodornega učinka. Mladi Slovenci in Italijani, v prvi vrsti dijaki in študentje, smo se prvič znašli v skupnem boju. Najprej smo se skeptično opazovali od daleč, nato smo skušali shajati drug z drugim in naposled smo stkali trdne medsebojne vezi,« je izpostavil Mauro Gialuz. Težko bi torej dogodek opisali kot nostalgično obujanje starih časov. Bolj pravilno je govoriti o priložnosti za razmišljanje o značilnostih gibanja ter idejnih zasnovah, ki so lahko še vedno aktualne. »Današnji mladini - predvsem študentom in prekarnim delavcem - želimo predati voljo, da se zavestno organizirajo, razpravljajo o svojih problemih in določijo borbena sredstva, ki naj jih vodijo iz mračnega tunela individualizma in kozmičnega pesimizma, češ da sedanjega reda ni mogoče spremeniti,« je poudarila Bruna Zorzini Spetič.
Dokumentacijski center Quelli del '68 je želel med drugim poudariti ravno aspekt medgeneracijskega dialoga, se pravi skupnega ustvarjanja boljše bodočnosti na osnovi spremenjenih družbenih razmer, ne da bi pri tem pozabili na dragoceno kulturno dediščino iz preteklosti. Pri snovanju razstave, ki je že bila na ogled v Vidmu, so s centrom sodelovali še Deželni zavod za kulturno dediščino Erpac, Deželni inštitut za zgodovino odporniškega gibanja in sodobno zgodovino in Furlanski inštitut za zgodovino odporništva.
Živobarvni plakati z udarniškimi parolami, fotografije množičnih shodov in zborovanj na univerzi, pisma, časopisi in letaki na razstavi opozarjajo na gibanje, ki je bilo močno vpeto v lokalno stvarnost in je bilo hkrati zelo dovzetno za mednarodno dogajanje. Pozornost je bila vsestranska, od Che Guevare in Kube, borke za državljanske pravice Angele Davis in organizacije Črni panterji pa seveda do izredno občutene vojne v Vietnamu, proti kateri so mladi neštetokrat stopili na ulice. Panoji z dvojezičnimi razlagami in naslovi v mastnem tisku rdeče barve domiselno posnemajo ciklostilno tehniko in obiskovalcu omogočajo, da se bolje poglobi v razsežnost dogajanja.
Ob pogledu na fotografijo, na kateri je nabito polna glavna dvorana tržaške univerze, posamezniku skoraj zastane dih: »Le koliko jih je bilo tam notri?« Študentje tržaške univerze so 13. decembra 1968 sklicali prvo skupščino in prepovedi rektorja navkljub so trumoma navalili na stopnišče. Naposled je moral popustiti in prisluhniti njihovim zahtevam. Želeli so uveljaviti pravico, da lahko enakopravno razpravljajo in da niso podvrženi stalnemu nadzoru profesorjev ali tako imenovanih baronov, ki so hoteli ohraniti nadzor nad vsem. Težko je v nekaj vrsticah strniti vsa področja in teme, za katere so se angažirano in glasno zavzemali. Na krajevni ravni je treba nujno omeniti vzpostavitev občinske službe medicine dela, pomoč ljudem, ki jih je maja 1976 prizadel potres v FJK, feministično gibanje in zagovarjanje epohalnega prizadevanja Franca Basaglie za zaprtje umobolnic. Posebno zanimiva in privlačna je multimedijska inštalacija, ki posreduje vzdušje tistega časa. Usedeš se na klop okrožne oblike, vse naokoli so televizijski ekrani, ki se prižigajo drug za drugim. Deset tedanjih aktivnih članov protestnega gibanja izmenično pripoveduje drobce spominov ključnih dogodkov. Kakor se za pravo zborovanje spodobi, se še ti (vsaj za hip) počutiš del neke večje, pomembne celote.
Razstavo si bo mogoče brezplačno ogledati do 17. junija: od torka do nedelje med 10. in 13. uro ter med 16. uro in 19.30.

Vesna Pahor

  • Plakati, fotografije, pisma, časopisi, letaki in multimedijska inštalacija s pričevanji