Prelomno leto 1968

Prelomno leto 1968

»Stražili smo slovenske plakate«

Aldo Colleoni (FotoDamj@n)

Po vpisu na tržaško univerzo se je Aldo Colleoni leta 1968 pridružil splošnemu študentskemu protestu in kmalu prevzel vodilni položaj. Najprej je bil predstavnik študentov ekonomske fakultete, nato je postal predsednik zbornice vseh študentov, ki je v tistih letih štela več kot tisoč članov.

Kako ste doživljali in kako sedaj doživljate študentsko gibanje?
Poudaril bi predvsem njegov miroljuben in demokratičen značaj. Sanjali in načrtovali smo drugačen, pravičnejši svet. Bili smo študentje, vendar smo se v relativno kratkem času povezali z delavci. Zamišljali smo si prihodnost, v kateri bi skupaj sobivali.

Kateri dogodek hranite najbolj pri srcu?
Nedvomno postavljanje prvih plakatov v slovenščini v vežne prostore univerze. Nekaj takega je bilo za tisto obdobje nepojmljivo in smo se zato porazdelili v različne skupine. Izmenično smo pazili, da se nihče ne bi približal plakatom in jih odstranil, strgal ali namerno umazal. Pripadniki študentskega desničarskega združenja FUAN so se jim na vse načine skušali približati, a jim to ni uspelo.

Je svet res postal tisti, za katerega ste se borili?
Ne, vse naše sanje se niso uresničile. Moram pa povedati, da nam je uspelo unovčiti marsikateri pomemben dosežek. Nastal je delavski statut, medicina dela se je uveljavila in postala priznana znanstvena stroka. Hkrati imajo danes tudi manj premožni posamezniki možnost, da se izobražujejo vse do univerzitetne ravni.

Bi bilo vse to možno uresničiti v današnjih razmerah?
Mislim, da je novo leto 1968 mogoče tudi v sedanjih razmerah. Včasih svet napreduje, drugič nazaduje. Če bomo trdno verjeli v prave vrednote, bomo lahko spet marsikaj spremenili.

(vpa)