Jezikovne skupnosti v videmski pokrajini

Jezikovne skupnosti v videmski pokrajini

Šolstvo in jezik

Nadiža

Imena zaselkov zgovorno pričajo o slovenski prisotnosti v podboneški občini. Tu so se rodili tudi številni znani beneški Slovenci, kot so mons. Paskval Gujon iz Bijač, pesnik Luciano Chiabudini iz Ščigle in Eugenio Blanchini iz Bijač.
Kljub temu pa doslej na občinskem ozemlju nikjer ni bilo dvojezičnih tabel (o tem podrobneje poročamo ločeno, op. a.), pa čeprav je občinska uprava že leta 2000 zaprosila za vključitev v ozemlje, na katerem se izvaja zaščitni zakon. V sklopu Združenja občin Podbonesec, Sovodnja in Špeter so leta 2005 v Podbonescu tudi odprli dvojezično okence.
V občini se nahajata tudi vrtec in osnovna šola, ki pa zaradi premajhnega števila vpisov tvegata zaprtje.

  • Občina na spletu
    Občina Podbonesec ima tudi svojo spletno stran, ki je urejena tako v slovenščini (skoraj v celoti) kot v italijanščini. Slovenska verzija je dostopna na naslovu http://www.comune.pulfero.ud.it/index_slo.asp, kjer lahko tako občani kot drugi najdejo veliko koristnih informacij tako o delovanju občinske uprave kot o sami občini, njenih značilnostih, turističnih atrakcijah in podobno.