Jezikovne skupnosti v videmski pokrajini

Jezikovne skupnosti v videmski pokrajini

Bogata dejavnost na tem področju

Mediji

V Beneški Sloveniji odigravajo mediji v vseh možnih oblikah ključno vlogo, založniška dejavnost pa je izredno razvita. Veliko število revij, listov in časopisov je nastalo iz potrebe, da bi končno dobila svoj glas nepriznana in zapostavljena jezikovna skupnost. Slovenski mediji poglabljajo prav njeno zgodovino in kulturo, izpostavljajo kompleksno problematiko jezikovnih manjšin, lotevajo pa se tudi gospodarskih tem in problema socialne obrobnosti obmejnih območij. Med sabo se razlikujejo po pogostnosti izhajanja in po stilu, skupno pa jim je to, da vsi uporabljajo bodisi slovenščino (v različnih krajevnih oblikah) kot italijanščino.