Jezikovne skupnosti v videmski pokrajini

Jezikovne skupnosti v videmski pokrajini

Zbornik Mlada lipa v dialektu vasi Subid

Urednika in avtorica zbornika Mlada lipa

Kulturno društvo Ivan Trinko je konec preteklega leta izdalo zbornik ‘Mlada lipa’. Knjiga vključuje del zgodb, pravljic, pripovedi in legend povezanih z vasjo in drugimi obrobnimi kraji med Nadiškimi in Terskimi dolinami, ki jih je Bruna Balloch zbrala v zadnjih desetletjih in že objavila, čeprav v skromni grafični podobi, kot prilogo Trinkovega koledarja. Potrpežljivo in vestno delo neutrudne Ballochove je z zbornikom končno dobilo svojo pravo dimenzijo: gre obenem za dokaz bogatega krajevnega kulturnega izročila in majhno, dragoceno skrinjo, v kateri je shranjen stari subiški dialekt.
Mlado lipo so prvič predstavili prav v vasi Subid v občini Ahten, kasneje pa še v Špetru. Izdajo zbornika je omogočil prispevek gorske skupnosti. Knjigo so uredili kulturna delavka in tajnica KD Ivan Trinko Lucia Trusgnach, prof. Roberto Dapit in prof. Danila Zuljan Kumar (na posnetku levo in desno od avtorice Brune Balloch). Slednja sta na prvi uradni predstavitvi tudi podrobneje spregovorila o delu. Prof. Dapit, predavatelj slovenskega jezika in književnosti na videmski univerzi, je poudaril pomen vsebine gradiva, saj je za zgodbe značilno to, da so zapisane v slovenski različici iz Subida in predstavljajo zato pravo krajevno jezikovno dediščino, ki je bila pred tem skoraj neznana. Prof. Zuljan Kumar, znanstvena sodelavka dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Fran Ramovš pri znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani, pa je povedala, kako se je približala subiškemu dialektu, katere so bile težave pri fonetičnem zapisovanju pripovedi (za vse obstajajo tudi zvočni posnetki). Obenem si je zaželela, da se pomembno delo ne bi zaključilo z zbirko, saj je bil na začetku eden izmed ciljev tudi objava slovarja subiškega dialekta. Ta projekt bi lahko bil naslednji korak na poti ohranjanja in ovrednotenja tega narečja.