90 let od požiga Narodnega doma v Trstu

90 let od požiga Narodnega doma v Trstu

Bibliografija

Pahor, Milan: Slavjanska sloga, Trst 2004, str. 87.
Pahor, Milan: Jadranska banka v Trstu. Trst 1996, str. 38-45.
Pahor, Milan: Slavjanska sloga. Trst 2004, str. 163.
Slovensko-italijanski odnosi, Rapporti Italo Sloveni, Slovene Italian Relations 1880-1956. Koper- Capodistria, 25.7. 2000, str. 36-37.
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino, arhiv, fasc. Politčno društvo Edinost, Spomenica 1.9. 1920.
Spomenica Edinosti dne 1.9. 1920; Za naše Primorje. Ljubljana 1927, str. 8-9.
Pahor, Milan: Nevihta nad mestom. V: Jadranski koledar za leto 1996, Trst, str. 132.
Pahor, Milan: Jadranska banka. Trst 1996, str. 256-257.