Slovenka

Slovenka

V Trstu ne bomo imeli Ulice Marica Nadlišek Bartol ...lahko bi pa imeli Ulico Marica Nadlišek

Bomo kdaj imeli ulico poimenovano po Slovenki?

Predlog za poimenovanje ulice ali trga lahko na tržaško Občino naslovi kdorkoli. Tako so nam pojasnili v občinskem uradu za toponomastiko v Ulici Tor Bandena 1 ob tržaški kvesturi. Na njegove uslužbence smo se obrnili, da bi kaj več izvedeli o tovrstnih postopkih, potem ko se je v spletni skupnosti Facebook porodila zamisel, da bi po vsej Italiji ob letošnjem 8. marcu »zahtevali« več ulic, poimenovanih po ženskah. In potem ko smo na straneh našega dnevnika izrazili prepričanje, da bi si tudi marsikatera Slovenka zaslužila tržaško ulico.
Predlog lahko kot omenjeno vloži vsakdo, opremiti pa ga mora z utemeljitvijo in predstavitvijo predlagane osebnosti. V občinskem uradu predlog vpišejo v register in ga nato posredujejo toponomastični komisiji. Komisija sicer po zakonu ni predvidena, v Trstu pa je odbor izvedencev, ki naj odločajo o poimenovanjih, stara tradicija. Občinska uprava Roberta Cosolinija pa ni še imenovala nove komisije. Občina običajno za mnenje o poimenovanju zaprosi tudi tržaško podružnico ustanove Deputazione di storia patria.

Poimenovanja urejajo nekatera zakonska določila, ki na primer predvidevajo, da mora biti oseba, po kateri naj bi poimenovali ulico, vsaj deset let mrtva. To pa zato, da ne bi poimenovanj določali na valu emotivnosti: danes bi vsako mesto rado poimenovalo ulico po pevcu Luciu Dalli, nas je opozorila uradnica, vprašanje pa je, ali bodo čez deset let še istega mnenja. Seveda pa zakonodajalec dopušča tudi nekatere izjeme, ko gre za izredne dogodke; taka primera sta v zadnjih letih predstavljala teroristični atentati 11. septembra 2001 in atentat na italijanske vojake v Nasiriji.

V primeru, da občinska uprava sprejme predlog o poimenovanju, se največkrat pojavi problem, kje naj ga uresniči, saj so ulice povečini že poimenovane. Zakon odsvetuje spreminjanje imen, saj to povzroča nevšečnosti tako prebivalstvu kot javni upravi. Prav tako odsvetuje, da se v mestu pojavita ulici z istim priimkom; Trst ne bo tako najbrž nikoli dobil ulice Lucio Battisti, saj imamo že zelo znano ulico Cesare Battisti. Iz istega razloga ne bi prišlo v poštev poimenovanje ulice po tržaški pisateljici Marici Nadlišek Bartol, saj imamo na Opčinah Ulico Vladimir Bartol. A nič zato: tudi Ulica Marica Nadlišek bi bila prav tako dobrodošla.

Kaj pa vi? Po kateri Slovenki, Tržačanki ali ne, bi radi poimenovali ulico? Pošljite nam svoje predloge na elektronski naslov trst@primorski.eu. (pd)