S kulturo v srcu

S kulturo v srcu

Večni zaklad

Kultura, naš večni zaklad,
človeka ovrednoti,
srce razvedri,
odpira obzorja med vsemi ljudmi.

S knjigo in petjem,
plesom, predstavo,
glasbo in risbo,
človeka obdari.

Bo knjiga nam lepša,
ples razumljiv,
bo risba nam jasna,
koncert dopadljiv.

Spoznati bo lažje
različen nam svet,
bo sosed nam bližji,
naš jezik prelep,
saj bomo s kulturo poboljšali svet!

Demetra Volari