S kulturo v srcu

S kulturo v srcu

Moja kultura

Moja kultura je glasba,
ki z vetrovi se poigrava
od neba pa do zemlje,
in z morskimi valovi
vihravo zapleše.
Moja kultura je smeh,
najlepši med angeli,
v tančici barvanih ptic
z izgubljenega otoka
v bitki čarovnij …

Irene Kalin