S kulturo v srcu

S kulturo v srcu

Utemeljitve

KRAJŠI PROZNI SESTAVKI

Ester Gomisel, prva nagrada
Zgodba o težavnem odnosu med Urbanom in njegovim očetom bralca slikovito popelje v povsem aktualno dimenzijo. Posebno izstopa avtoričina empatija do lika sina bančnega uradnika srbskega porekla, ki se v nasprotju z očetom noče vdati „vsakdanji vsakdanjosti“ in se z vsemi kriplji bori, da bi ohranil svojo kulturo. Vprašanje identitete se prepleta z osebnim doživljanjem in opisom številnih aspektov kulture. Kultura je moje srce bralcu prikaže aktualno in živo sliko realnosti, ki bralcu seže globoko v zavest in čustva.

Nausikaa Concina, druga nagrada
Šola s svojo kulturo ocen in zavisti, kot jo v sestavku definira avtorica, včasih res deluje utesnjujoče. Skoraj vsakdo izmed nas si je včasih zaželel, da bi opustil študij in začel z nečim povsem novim. Tudi vsakdanja, dolgočasna pot do šole pa se lahko spremeni v čisto posebno potovanje: potovanje domišljije. Moč avtoričine fantazije se nam predstavlja v široki razsežnosti. Grški tempelj, moški s črnimi cilindri, elegantne gospe in kiklopska knjižnica so le del čudovite pokrajine, ki se razprostira pred našimi očmi. Sanje, potovanje v notranji svet nas popeljejo v avtoričino slikovito pojmovanje kutlure.

Alex Solinas, tretja nagrada
S kulturo v srcu ali v tem primeru bolje z gledališčem v srcu. Pogovor med Andrejem in Matejem, dvema mladima prijateljema, igralcem in gledalcem, nas seznani s težavami in dvomi, s katerimi se mora boriti vsakdo, ki se ukvarja z gledališčem. „Za koga“ torej sploh igramo in se trudimo? Avtor je znal te aspekte izčrpno opisati in jih predočiti bralcem. Maloštevilna publika, navidezna brezbrižnost občinstva za trud igralcev, splošno nezanimanje so res trd oreh. Kljub temu pa iz sestavka izžarevata pozitivna naravnost in optimizem. Kot pravi Andrej namreč: „Med gledalci je vedno nekdo, čigar pogled gre skozi oder, skozi nas, direktno v lastno srce.“

Mitja Tull, posebna nagrada
Preprostost in izčrpnost predstavljata v današnjem svetu veliko odliko. Avtor bralcem povedno podaja svojo lastno zgodbo. Zgodbo, ki prihaja iz Benečije in je zato še posebno pomembno, da odmeva tudi drugje. Prenos lastne kulture svojim otrokom se marsikomu zdi samoumeven, tovrstna pričevanja pa nas opozarjajo, da to nikakor ni tako.


POEZIJA

Caterina Cossutta, prva nagrada
Varnost, obramba, svoboda, brezmejnost: ključne besede poezije Le človek sem se nam prikazujejo kot neke vrste postaje. Vsaka izmed teh nas postopoma popelje do zrelosti in sposobnosti aktivnega življenja v sodobnem svetu, v katerem brez kulture nikakor ne gre. Vsaka izmed njih predstavlja bistveno plat človekovega jaza. Izredna čustvenost in toplina spremljata bralca od prve do zadnje črke poezije.

Nicole Novello, druga nagrada
Kultura je branje knjige, nežno igranje na kitaro, milo petje pesmi ... Bistvene važnosti pa je tudi srčna kultura, ki še posebno izstopa v poeziji Ko srce odpre se ... Avtorica s svojim izvirnim doprinosom, ki sloni na osebni izkušnji in pojmovanju sveta, bralce opozarja na enega izmed bremen sodobnega sveta tj. brezbrižnost do sočloveka.

Irene Kalin, tretja nagrada
Poezijo Moja kultura označujeta bogat jezik in originalne prispodobe. Že prve vrstice pred nas prikličejo živo podobo glasbe, ki se poigrava z vetrovi. Veliko izmed nas ob sestavljanju seznama raznolikih aspektov kutlure, ne bi takoj pomislil na smeh. Nekaj tako preporsotega, a vendar še kako potrebnega v današnjem svetu. Avtorica nam ga tako opisuje kot najlepšega med angeli.

Demetra Volari, tretja nagrada
Kaj bi lahko bila kultura, če ne večni zaklad? Avtorica bralcu vedro, preprosto in iskreno utemeljuje razloge njene trditve. Brez kulture bi namreč bilo vse, kar nas obdaja pusto in žalostno. Poskočni ritem poezije dodatno bogati njeno vsebino in nas opozarja, zakaj lahko le s kulturo spremenimo svet, v katerem živimo.

Nada Tavčar, posebna nagrada
Kultura med njenimi številnimi in raznolikimi obrazi vključuje tudi šaljivost in zmožnost dojemanja sveta z dobro mero humorja ter veselja. Igrivost je globoko vpeta med črkami te čisto posebne poezije, sestavljenke. Avtorica bralca simpatično in nekoliko nagajivo izziva, da v njej dobi vse skrite besede. Bralcu se na obrazu zariše velik nasmeh, saj se zave, da je včasih nered odgovor na marsikatero vprašanje.