Table še stojijo!

Table še stojijo!

»To je pač bilo potrebno storiti«

Domačini pripravljajo mesto, kjer bo stala nova tabla

Spomini bledijo, ponos ostaja. Pred petindvajsetimi leti so se na vzhodnem Krasu zbrali pogumni mladeniči in možje, ki so v brk tržaškemu občinskemu vodstvu in silam javnega reda, skrivaj in »ilegalno« postavili dvojezične table pri vhodih v vasi.To se je zgodilo 18. novembra 1984. Protagonisti so bili vaščani Banov, Ferlugov, Trebč, Padrič, Gropade in Bazovice. Sestanki, prostovoljno delo, tajnost, nočna akcija.
»Nikakršno junaštvo, to je pač bilo potrebno storiti,« so povedali naši sogovorniki, s katerimi smo se pogovorili. Vedoč ali ne so pisali zgodovino. Od takrat stojijo pred vasmi, na vzhodnem in danes tudi na zahodnem Krasu v Občini Trst dvojezične table, ki obiskovalce opozarjajo, da smo tu Slovenci doma.
»Vse se je začelo poleti leta 1984, ko je takratna občinska uprava, pod taktirko župana Franca Ricchettija, zamenjala vse table ter jih nadomestila z novimi, samo italijanskimi,« nas opozarja predsednik Koordinacijskega združenja vzhodno-kraški vasi (odslej KZKV) Carlo Grgič. Dvojezične table so do Ricchettijevega posega stale le v treh vaseh Občine Trst. V Trebčah, Bazovici in Križu jih je v sedemdesetih letih postavila levosredinska uprava Marcella Spaccinija.»Te pa so bile manjše od uradnih in na njih je bilo navedeno dvojezično ime vasi brez zapisa Frazione del Comune di Trieste - Zaselek občine Trst,« je nadaljuje Carlo Grgič s Padrič. Odstranitev teh je torej bil pravi »casus belli«.
»To je sprožilo precej ogorčenja in nelagodja. Oglasili so se politiki in Enotna delegacija. Vsi so zahtevali spoštovanje določil Londonskega in Osimskega sporazuma ter postavitev dvojezičnih tabel na celotnem dvojezičnem ozemlju. Župan se je najprej obvezal, da bo dvojezične table znova postavil na svoja mesta. Ricchetti pa obljube ni držal in na Vzhodnem Krasu (pobudo je dalo KZKV) smo se odločili, da bomo dvojezične table postavili samim,« se spominja Grgič.