Table še stojijo!

Table še stojijo!

Trebče v ospredju

Manifestacija v Trebčah

Pomembno vlogo pa so takrat imeli Trebenci, ki so 18. novembra na glavnem vaškem trgu gostili nad 5 tisoč ljudi (za organizatorje jih je bilo okrog 7 tisoč). »Imeli smo res veliko dela. To pa nam ni bilo v napor, temveč v veliko čast. Bilo nas je veliko in med najbolj dejavnimi sta bila preminula Lucijan in Livio Malalan,«se spominja domačin Alfredo Kralj. »Trebenci smo naši tabli postavili tik pred osrednjo manifestacijo. Postavitev se je spremenila v pravi medijski dogodek, saj je to snemala televizija. Prisotnih je bilo veliko ljudi, to je bil res lep dogodek. Takrat smo Slovenci nastopali enotno, počutili smo se močni,« dodaja 69-letni Kralj.