Table še stojijo!

Table še stojijo!

18. novembra 1984

Tajnica KZKV Luisa Gregori na trgu v Trebčah

Ob 5. uri, so vaščani Ferlugov, Banov, Trebč, Padrič, Gropade in Bazovice postavili pred vhodom v vasi dvojezične table.
Ob 11. uri skupna manifestacija za dvojezične table v Trebčah. Organizatorji KZKV, SKGZ, SSO in Enotna delegacija. Spregovorili so tajnik KZKV David Malalan in predstavniki posameznih komponent Enotne delegacije Stojan Spetič, Dušan Udovič, Izidor Predan, Igor Tuta, Bojan Brezigar in Elvi Slokar. Povezovala je tajnica KZKV Luisa Gregori. Mediji so poročali o pet tisočih prisotnih, po mnenju organizatorjev je bilo na trebenskem glavnem trgu pri cerkvi prisotnih 7 tisoč ljudi, Primorski dnevnik je takrat napisal, da je bilo prisotnih okrog 5 tisoč ljudi.