Table še stojijo!

Table še stojijo!

Poleti leta 1984

Trg v Trebčah je poplavila množica ljudi

Ricchettijeva občinska uprava je zamenjala vse table ter jih nadomestila z novimi, samo italijanskimi. In to tudi v omenjenih treh vaseh, kjer so prej stale dvojezične.

7. septembra 1984
so na sestanku predstavnikov vseh društev in organizacij vzhodnega Krasa (sestanek je sklicalo Koordinacijsko združenje vzhodno-kraških vasi, odslej KZKV) na Padričah sprejeli sklep, da vaščani dvojezične table postavijo na lastno pest ob podpori krovnih organizacij in političnih predstavnikov.

28. septembra 1984
so na sestanku v Bazovskem domu v Bazovici sklenili, da se modre table z belim dvojezičnim imenom vasi, po velikosti enake uradnim, postavijo 20. oktobra, naslednji dan (21. oktobra) pa se v Trebčah priredi skupno manifestacijo. Do takrat naj bi se k pobudi pritegnilo tudi zahodno-kraške vasi in obmestne predele.
KZKV je sprejelo tudi sklep o tiskanju dvojezične knjižice z zakonskimi določili, ki ščitijo slovensko manjšino in obrazci za konkretno uveljavljanje slovenskega jezika.

1. oktobra 1984
je bil sestanek v Lonjerju s predstavniki društev iz omenjene vasi in Svetega Ivana. Vsi so pobudo podprli, a k njej niso pristopili.

2. oktobra 1984
sestanek na Opčinah. »Številni Openci, ki so se zbrali v Prosvetnem domu, so Grgiča in Malalana (predsednika in tajnika KZKV op. ur.) sprejeli dokaj hladno in ju skoraj odslovili. Rekli so jima, da se s pobudo KZKV ne strinjajo, ker je za postavitev dvojezičnih tabel pristojna občina in nihče drug. Posmehljivo so jima dejali, da bi lahko kvečjemu postavili dvojezične table iz lepenke. Sestanek je bil zelo kratek,« piše v Malalanovem poročilu s takratnega sestanka.
Pobudniki so akcijo prestavili na 18. november.