Table še stojijo!

Table še stojijo!

Ključni november

Plapolali so tudi mnogi transparenti

7. novembra 1984 so se na sestanku na sedežu SKGZ dogovorili o konkretnih potezah za postavitev dvojezičnih tabel. Sprejet znak manifestacije.

8. novembra 1984 so na sestanku v Bazovici predstavniki bazovskih društev predlagali, da bi se 18. novembra postavilo le v Trebčah simbolično dvojezično tablo, kajti po njihovem mnenju je bilo tehnično neizvedljivo, da bi do omenjenega datuma postavili vse načrtovane table. Sledila je razgreta razprava - piše v Malalanovem poročilu - in posegla sta člana Enotne delegacije Dušan Udovič in Miloš Budin, ki sta poudarila pomembnost manifestacije in nujnost, da se jo izpelje.

13. novembra 1984
so na sestanku v Trebčah ustanovili posamezne operativne službe in določili odgovorne. Ustanovljene so bile službe za parkirišča, za zbiranje prostovoljnih prispevkov za plačilo tabel, za postavitev odra, za ozvočenje, za prvo pomoč ter redarsko službo.

17. novembra 1984
na sestanku v Trebčah so določili, da se tabli v Trebčah slovesno postavita ob 10. uri. Ostale table se začenjajo povsod postavljati točno ob 6. uri zjutraj. Ob 6.15 naj bi bile že vse postavljene, nakar naj bi se vsi zbrali v trebenskem Ljudskem domu.
Vse table so postavili med 5. in 5.05., razen - kot dogovorjeno - tabli v Trebčah.