Spomini na leto 1945

Spomini na leto 1945

Čas upanja in pričakovanj

Fotografija zgoraj - Skupina nasmejanih mladih se 5. maja 1945, le nekaj dni po osvoboditvi, s kolesi vrača iz Ajdovščine v domači Tržič (Monfalcone).
Fotografija spodaj - Med mladinkami je, spredaj, z belo bluzo, tudi Lina Rijavec – Mira.

Maj leta 1945 je mnogim ostal v spominu tudi s pomočjo fotografij, ki so takrat nastale. Ena od teh, ki se je takratnih dogodkov stalno spominjala, je bila tudi Lina Rijavec - Mira. Fotografiji s kratkim opisom je za objavo posredovala njena hčerka Marta Ivašič.
Fotografija zgoraj
Skupina nasmejanih mladih se 5. maja 1945, le nekaj dni po osvoboditvi, s kolesi vrača iz Ajdovščine v domači Tržič (Monfalcone). S seboj nosijo napise, v Ajdovščini so se udeležili shoda ob ustanovitvi prve slovenske vlade. Posnetek je nastal med sproščenim postankom na poti domov. Med njimi je tudi Lina Rijavec - Mira. Kmalu zatem se je konec junija kot delegatka udeležila II. Kongresa mladine Slovenije v Ljubljani. Večkrat je pogledala te slike, do zadnjih let. V njenih besedah smo vedno začutili neko polno zadovoljstvo in trdno zavest. Vedeli so, da so takrat skupno ustvarjali svetlo in pomembno stran zgodovine. Pa čeprav jo je za tem kmalu spet premagala grenka misel na naslednja leta in čase mnogih osebnih in političnih razočaranj, je njen spomin na borbo, na osvoboditev in na rodni Tržič ostal vedno lep.
Fotografija spodaj
Slika je verjetno nastala v Tržiču (Monfalconu) ali v Ronkah, kmalu po osvoboditvi, maja 1945: na njej je, na desni strani, tudi več partizanov v uniformi, morda so borci iz Gradnikove brigade s poveljnikom. Eden med njimi drži v rokah puškomitraljez. Med mladinkami je, spredaj, z belo bluzo, tudi Lina Rijavec – Mira, o sliki pa žal ni drugih podatkov. Bi kdo od bralcev lahko pomagal in povedal kaj o tem ali o podobnih posnetkih?