5. januarja 2018 | 16:30

Odgovori na anketo:

Začele so se razprodaje. Kje boste nakupovali?

20%

(40) V Trstu

5%

(11) V Gorici

4%

(9) V Vidmu

3%

(6) V sosednjem Venetu

12%

(25) V Sloveniji

3%

(7) Na spletu

53%

(98) Ne bomo nakupovali

OPOZORILO
Rezultati anket nimajo statistične veljave. Ankete so namenjene vsem, vendar pa ne gre za znanstveno obdelan vzorec. Bralcem samo nudijo možnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni temi. Rezultati v odstotkih ne upoštevajo decimalk, zato je možno, da je v nekaterih primerih seštevek večji od 100.

Ostale ankete

REZULTATI NAŠIH ANKET

3. decembra 2016 | 23:40

Kje boste preživeli božično vigilijo?

29. septembra 2016 | 22:01

So vam tetovirani ljudje všeč?

14. junija 2016 | 20:43

Kdo bo zmagovalec nogometnega EP?

31. decembra 2015 | 00:05

Pričakujete, da bo za vas leto 2016 ....