13. februarja 2018 | 17:28

Odgovori na anketo:

Sveti Valentin je po starem ljudskem izročilu prvi pomladin. V kolikšni meri se veselite, da se pomlad približuje?

61%

(87) Zelo. Komaj čakam, da zacveti pomlad.

18%

(27) Le deloma. Pomlad naj še malo počaka, ljubim zimo.

12%

(18) Se ne veselim. Želel/a bi, da bi se zima še zaostrila in da bi trajala čim dlje.

9%

(14) Me ne zanima. Itak ni več pravih letnih časov.

OPOZORILO
Rezultati anket nimajo statistične veljave. Ankete so namenjene vsem, vendar pa ne gre za znanstveno obdelan vzorec. Bralcem samo nudijo možnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni temi. Rezultati v odstotkih ne upoštevajo decimalk, zato je možno, da je v nekaterih primerih seštevek večji od 100.

Ostale ankete

REZULTATI NAŠIH ANKET

10. oktobra 2018 | 16:58

Od kod boš spremljal Barcolano?