AD FORMANDUM Socialno podjetje

AD FORMANDUM je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1979 kot Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje. Ob upoštevanju posebnih značilnosti slovenske narodne skupnosti uresničuje program tečajev na osnovi potreb gospodarske, kulturne in družbene stvarnosti; odprt je vse prebivalcem območja, na katerem deluje v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini.

EUROLANG Jezikovne manjšine po Evropi

Jezikovne manjšine po Evropi

FORUM ZA GORIŠKO

Društvo Forum za Goriško združuje člane in simpatizerje, ki si prizadevajo za vsestranski preporod in razvoj goriške regije, čezmejno povezovanje vseh Slovencev ter razvoj somestja Gorice-Nove Gorice za osrednje gospodarsko, kulturno, socialno in izobraževalno središče Primorske.

GLASBENA MATICA

Glasbena matica v Trstu, neprekinjeni tok narodne in kulturne zavesti zamejskih Slovencev, ki se je v teku stoletja moral prilagajati spreminjajočim se razmeram in se razvijati zdaj na skrito, zdaj na površju. Vsaki prekinitvi je sledil prerod, saj se vsakršna težava ali nasilje ni mogla dotakniti podjetnosti in motivacije slovenske skupnosti v Italiji.

KULTURNI DOM Gorica

Posebna zemljepisna lega je Goriško obdarila s plemenitim obeležjem naravnega stičišča med narodi. Ob izteku bistrih gorskih voda v nižinsko strugo Soče se je slovenski rod, složno z drugimi rodovi, trudil, da je v tej zemlji zarezal prve brazde svojega samobitnega kulturnega bogastva. Tako se začenja Spominska listina, ki smo jo 18. decembra 1977 vzidali v temelje goriškega Kulturnega doma.

Mačkolje

Spletna stran vasi Mačkolje

MIDAS Združenje manjšinskih dnevnikov v Evropi

Združenje manjšinskih dnevnikov v Evropi. Midas je bil ustanovljen leta 2001 na predlog urednikov manjšinskih časopisov. Usklajevanje njihovih strategij: sodelovanje na področju izmenjave informacij, tisk in oglaševanje; organizacijo za prodajo njihovih revij in podpora s strani institucij Skupnosti do manjšinskih jezikov preko tiska.

NOVI GLAS

Novi glas je tednik Slovencev v Italiji, saj je nastal iz dveh nekdanjih tednikov, iz Novega lista, ki je izhajal v Trstu, in iz Katoliškega glasa, ki je izhajal v Gorici.

NOVI MATAJUR Tednik Slovencev videmske pokrajine

Novi Matajur je tednik Slovencev videmske pokrajine. Beneški Slovenci so se zgodaj zavedli političnega in kulturnega pomena lastnega glasila v svojem jeziku, zato so ustanovili časopis Matajur, ki že več kot petdeset let spremlja življenje slovenske manjšine v Furlaniji.

NŠK Narodna in študijska knjižnica

Narodna in študijska knjižnica je osrednja javna knjižnica splošnoizobraževalnega tipa Slovencev v Italiji in hrani ter izposoja pretežno slovensko gradivo. Italijanski fond sestavljajo v glavnem publikacije domoznanskega značaja. Poleg tega knjižnica načrtno zbira in hrani gradivo vezano na življenje Slovencev v Italiji.

SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza

Slovenska kulturno-gospodarska zveza je samostojna in nadstrankarska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954 in je od vsega začetka odprta do vseh komponent slovenske narodne skupnosti v Italiji.

SLORI Slovenski raziskovalni inštitut

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno posveča raziskovanju slovenske manjšine v tržaški, goriški in videmski pokrajini. S svojo raziskovalno dejavnostjo razvija temelje za načrtovanje dolgoročne strategije razvoja slovenske manjšine ob upoštevanju mednarodne stvarnosti.

SLOVENCI.SI Portal RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Republika Slovenija – matična domovina preko Vlade in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu skupaj s štirimi organizacijami civilne družbe (Rafaelovo družbo, Izseljenskim društvom Slovenija v svetu, Slovensko izseljensko matico in Svetovnim slovenskim kongresom) izvaja skupni projekt »Spletni portal za Slovence v zamejstvu in po svetu«.

SLOVENSKI ŠPORT V ITALIJI

Športna dejavnost slovenske skupnosti v Italiji je bila in je še vedno tako pestra in razvejana ter je vedno skušala držati korak s časom, da je skoraj nujno, da je naš šport tudi na internetu. S športom se tudi pri nas ukvarjajo predvsem mladi, ki jih internet vse bolj osvaja.

SLOVIK Slovenski izobraževalni konzorcij

Učenje je danes mnogo več kot le skladiščenje podatkov, ki se začne v šoli in konča na univerzi. Gre za vseživljenjski proces izpopolnjevanja in izobraževanja na profesionalnem področju ter rasti v zasebnem življenju. Do nedavnega je univerzitetna diploma predstavljala najvišjo in najprestižnejšo stopnjo izobraževanja. Na univerze so se vpisovali redki študenti, še redkejši so študij, ki je bil izredno selektiven, tudi zaključili. Danes ni več tako.

SSO Svet slovenskih organizaciji

Na pobudo raznih slovenskih kulturnih, športnih, gospodarskih, izobraževalnih, vzgojnih in socialnih organizacij, zvez in društev iz Goriške, Tržaške in Videmske, je prišlo 16. decembra 1976 do ustanovitve deželne organizacije, ki so jo na občnem zboru poimenovali Svet slovenskih organizacij.

TEATER SSG

V zadnjem obdobju je naše gledališče s povečano pozornostjo nagovorilo italijanski govoreči prostor, kar se kaže v abonmaju s podnapisi v italijanskem jeziku in s sodelovanjem z italijanskimi gledališči. Prav tako Slovensko stalno gledališče širi in poglablja vsakdanjo, ustvarjalno vez z osrednjeslovenskim prostorom.

ZAME.TV

Zamejska tv na spletu.

ZSKD Zveza slovenskih kulturnih društev

Zveza slovenskih kulturnih društev je nepridobitno združenje, ki povezuje večji del organizirane ljubiteljske kulturne dejavnosti Slovencev v Italiji. Ustanovljena je bila 7. oktobra 1945 kot osrednja organizacija kulturnih in prosvetnih društev in je v teku let večkrat zamenjala svoj naziv: od Slovensko-hrvatske prosvetne zveze v Zvezo slovenskih prosvetnih društev, Slovensko prosvetno zvezo vse do Zveze slovenskih kulturnih društev.

ZSŠDI Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

VSE ANKETE

Ali menite, da se klimatske spremembe pri nas že udejanjajo?