Lastnik: Zadruga Primorski dnevnik d. z.

Založnik: Družba za založniške pobude doo - Promozione Attivita Editoriale srl

Odgovorni urednik: Aleksander Koren

Tisk: Edigraf srl Ul. Montecchi 6 Trst

Reklamna agencija: Tmedia doo

Spletna stran: http://www.primorski.eu

Housing spletnih strežnikov: Spin srl Trst

Primorski dnevnik izhaja šestkrat tedensko, od torka do nedelje, v formatu tabloid.
Osrednja redakcija je v Trstu; poleg dodatne redakcije v Gorici ima Primorski dnevnik še dopisništvi v Čedadu in Celovcu.
Glava Primorski dnevnik je bila registrirana na sodišču v Trstu pod št. 14 dne 6.12.1948.

Družba DZP - Prae izdaja Primorski dnevnik na podlagi najemniške pogodbe, sklenjene z Zadrugo Primorski dnevnik, ki je lastnik glave časopisa in edini družbenik podjetja. S to pogodbo je Zadruga dodelila družbi DZP Prae nalogo, da skrbi za izdajanje časopisa Primorski dnevnik.
Poslovanje družbe DZP Prae je zato osredotočeno na opravljanje vseh dejavnosti, ki se nanašajo na izdajanje časopisa Primorski dnevnik ob upoštevanju vsebinskih smernic in strateških navodil, ki jih je družbi dodelila Zadruga Primorski dnevnik.

Naziv družbe/ragione sociale: Promozione Attività Editoriale srl con unico socio ali Družba za založniške pobude doo z enim družabnikom
skrajšano/abbr.: Prae srl - DZP doo
Sedež/sede: Ulica/Via Montecchi 6, 34137 Trst - Trieste
Tel.: 0039 040 7786380
Faks: 0039040 7786381
El. Pošta: prae@primorski.eu
Spletna stran: http://www.primorski.eu
Družbena glavnica/capitale sociale: € 1.550.000,00 vplačana v celoti/int. versato
Št. vpisa v seznam podjetij v Trstu, št. DDV in d. št./N. registro imprese di Trieste, N. P. IVA e C. F.: 00830510327
Št. vpisa v Ekonomski administrativni seznam/REA: 103506

Družba DZP Prae je članica Italijanske zveze časopisnih založnikov FIEG ter Evropske zveze manjšinskih časopisov MIDAS
Družba DZP Prae je vpisana v ROC (Registro operatori di comunicazione) pod številko 2349

Vodstvo družbe:

Družbo DZP - Prae vodi petčlanski upravni odbor, ki ga imenuje Zadruga Primorski dnevnik, ter prokurist družbe


Upravni odbor:

Aleš Waltritsch (predsednik), Ivo Corva (podpredsednik), Alenka Obad (upravitelj), Jure Kufersin (upravitelj), Paolo Mahorčič (upravitelj), Štefan Semen (prokurist)


Nadzorni svet:

Marija Marc (predsednik), Martina Malalan (nadzornik), Roberto Novello (nadzornik)


Podjetje je dne 31.12.2017 skupno imelo 27 zaposlenih s pogodbo za nedoločen čas; poleg odgovornega urednika in prokurista družbe je bilo na seznamu zaposlenih 15 novinarjev ali publicistov ter 10 tiskarskih delavcev.


ZADNJA ODOBRENA BILANCA;


IMPRESSUM PRIMORSKEGA DNEVNIKA;

VSE ANKETE

Ali menite, da se klimatske spremembe pri nas že udejanjajo?