Obširnejše informacije o piškotkih
Piškotki so porcije kod, ki se odlagajo v brskalnike in upravljavcu omogočajo nudenje storitev v skladu z opisanimi nameni. Za nekatere namene je lahko nujno potrebno soglasje uporabnika za odlaganje piškotkov.


Kako lahko nadzorujemo odlaganje piškotkov?
Poleg načinov, ki so navedeni v tem dokumentu, lahko uporabnik upravlja preference glede piškotkov neposredno v svojem brskalniku in na primer onemogoči, da tretje strani odlagajo piškotke. S preferencami svojega brskalnika je med drugim mogoče odstraniti piškotke, ki so bili odloženi v preteklosti, vključno s piškotkom, s katerim ste temu spletnemu mestu morebiti odobrili odlaganje piškotkov. Pomembno je vedeti, da bi lahko v primeru, da se onemogoči odlaganje vseh piškotkov, to spletno mesto delovalo nepravilno. Uporabnik lahko pridobi informacije o upravljanju piškotkov v svojem brskalniku na naslednjih naslovih: Za storitve, ki jih nudijo tretje strani, lahko uporabnik uveljavi pravico, da ne privoli v sledenje, zadevne informacije pa so na voljo v pravilniku o zasebnosti tretje strani, prek povezave opt out, če je izrecno navedena, ali tako, da neposredno vzpostavi stik s tretjo stranjo.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega upravljavec obvešča, da lahko uporabnik uporabi storitev Your Online Choices. Ta omogoča upravljanje preferenc sledenja za večino oglasnih orodij. Upravljavec torej uporabnikom svetuje, da poleg informacij, ki so na voljo v tem dokumentu, uporablja tudi to orodje.


Upravljavec podatkov
Ker upravljavec ne more tehnično nadzorovati odlaganja piškotkov in drugih sistemov sledenja, ki jih tretje strani uporabljajo prek storitev v rabi v tej aplikaciji, je vsakršna specifikacija o piškotkih in sistemih sledenja izključno okvirna. Za popolne informacije si oglejte pravilnik o zasebnosti morebitnih storitev tretjih strani, ki so navedene v tem dokumentu.
Zaradi objektivne kompleksnosti pri identifikaciji tehnologij, ki temeljijo na piškotkih, in njihove tesne integracije z delovanjem spleta, vabimo uporabnike, naj vzpostavijo stik z upravljavcem, če želijo podrobnejše informacije o uporabi piškotkov, tudi v primerih, ko jih tretje strani uporabljajo prek tega spletnega mesta.


Definicije in pravna podlaga
Osebni podatki (ali Podatki)
Osebni podatek je vsakršna informacija o fizični osebi, ki je bila identificirana ali jo je mogoče identificirati, tudi neposredno, na podlagi katerekoli druge informacije, vključno z osebno identifikacijsko številko.

Podatki o uporabi
To so informacije, ki jih avtomatično zbira ta aplikacija (ali aplikacije tretjih strani, ki jih ta aplikacija uporablja), med temi: IP naslovi ali domenska imena računalnikov, ki jih uporablja uporabnik, ki se poveže na to aplikacijo, naslovi v notaciji URI (Uniform Resource Identifier), urnik zahtevka, metoda, ki je bila uporabljena za vložitev zahtevka strežniku, velikost datoteke, ki je bila prejeta v odgovor, številčna koda odgovora strežnika (dober izid, napaka itd.), izvorna država, značilnosti brskalnika in operativnega sistema, ki ju uporablja obiskovalec, razni časovni podatki o vpogledu (na primer koliko časa je uporabnik ostal na vsaki strani) in podrobnosti o itinerariju uporabnika v tej aplikaciji, s posebnim poudarkom na sekvenci prebrskanih strani, na parametrih operativnega sistema in informacijskega okolja uporabnika.

Uporabnik
Oseba, ki uporablja to aplikacijo, ki mora biti ista kot interesent ali ki mu ta mora dovoliti uporabo aplikacije, čigar osebni podatki so predmet ravnanja.

Interesent
Fizična ali pravna oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Odgovorni za ravnanje s podatki (ali Odgovorni)
Fizična ali pravna oseba, javna uprava ali katerakoli druga ustanova, združenje ali organ, ki jih je upravljavec zadolžil za ravnanje z osebnimi podatki, v skladu z določbami tega pravilnika o zasebnosti.

Upravljavec ravnanja s podatki (ali Upravljavec)
Fizična ali pravna oseba, javna uprava ali katerakoli druga ustanova, združenje ali organ, ki je pristojen, tudi skupaj z drugim upravljavcem, za odločitve v zvezi z nameni in načini ravnanja z osebnimi podatki in z uporabljenimi orodji, vključno s profilom varnosti, ki omogočajo delovanje in uporabo te aplikacije. Upravljavec ravnanja s podatki, razen če ni drugače določeno, je lastnik te aplikacije.

Strojna ali programska oprema, s katero se zbira osebne podatke uporabnikov.

Pravna podlaga
Obvestilo za evropske uporabnike: ta pravilnik o zasebnosti je sestavljen v skladu z določbami 10. člena Uredbe št. 95/46/ES in Uredbe 2002/58/ES, posodobljene z Uredbo 2009/136/ES o piškotkih.
Ta pravilnik o zasebnosti se nanaša izključno na to aplikacijo.-->
© Primorski dnevnik