Primorski dnevnik

Albert Voncina, Aleksija Ambrosi, Aljoša Fonda, Aljoša Gašperlin, Aleksander Koren, Danjel Radetič, Igor Devetak, Ivan Žerjal, Jan Grgič, Marjan Kemperle, Marko Marinčič, Peter Verč, Poljanka Dolhar, Sanela Čoralič, Sara Sternad, Sandor Tence, Veronika Sossa, Vesna Pahor

Tononijeva napoved (Marjan Kemperle)

marjan.kemperle@primorski.eu

A

sobota, 27. avgusta 2016 | 18:16

Tistega sončnega 24. aprila pred desetimi leti je bil dotedanji pokrajinski odbornik za javna dela Piero Tononi bolj črn kot običajno. Predstavniku Nacionalnega zavezništva ni šlo v račun, da je njegov somišljenik Fabio Scoccimarro izgubil volilni boj in bil prisiljen prepustiti mesto predsednika Pokrajine Marii Teresi Bassa Poropat. Jezen je bil, Tononi, in njegova ocena poraza je bila kategorična: »Izgubili smo zaradi periferije. Naredili smo jim vse, in v zahvalo nismo dobili ničesar. Odslej ne bomo več asfaltirali cest na podeželju,« je napovedal in namig je, seveda, letel na potrjeno desnosredinsko občinsko upravo Roberta Dipiazze.
Po desetih letih in z vrnitvijo desne sredine na čelo tržaške občine postajajo Tononijeve žugajoče besede spet aktualne.
Zahodnokraški rajonski svet je po umestitvi takoj začel z delom. V korist krajevne skupnosti, za njeno dobrobit in varnost. Občinsko upravo je opozoril, kaj gre v teh poletnih mesecih postoriti. Nič nemogočega ali pretirano zahtevnega. Samo čiščenje vejevja in grmičevja ob cestah, da bodo le-te primerno pregledne; nekaj hektolitrov vode kontovelski Mlaki, da ne bi naravno shirala od žeje; popravilo pipe na panoramski poti, ki s kontovelskega Skdjanca stopničasto sestopa proti Grljanu in Miramaru.
Odgovor nove mestne uprave je bil v sozvočju s Tononijevo napovedjo izpred desetletja. Kar se čiščenja cest tiče, bo treba prej počistiti tiste v predmestju, Kras pa naj počaka. Za vodovodno pipo na stopnišču za Grljan in Miramar ni denarja. Na vprašanje o kontovelski Mlaki pa Občina doslej še ni odgovorila.

Copyright 2018 © DZP doo - PRAE srl – Vse pravice pridržane