Primorski dnevnik

Albert Voncina, Aleksija Ambrosi, Aljoša Fonda, Aljoša Gašperlin, Aleksander Koren, Danjel Radetič, Igor Devetak, Ivan Žerjal, Jan Grgič, Marjan Kemperle, Marko Marinčič, Peter Verč, Poljanka Dolhar, Sanela Čoralič, Sara Sternad, Sandor Tence, Veronika Sossa, Vesna Pahor

VARNOST - Ni bilo naključje  (Marjan Kemperle)

marjan.kemperle@primorski.eu

A

četrtek, 11. januarja 2018 | 17:52

Preprečitev vloma v bar Katja na Proseku in aretacija enega od vlomilcev nista bili srečno naključje. Patrulja karabinjerjev z Devinščine se ni pripeljala na proseško Kržado slučajno, temveč v okviru že pred nekaj leti nastavljenega načrta za povečanje varnosti na Krasu od Devina do Bazovice, ki ga je izdelalo in ga izvaja poveljstvo karabinjerjev v Nabrežini v povezavi s tržaškim karabinjerskim vodstvom.
Vsako noč prečesata kraške vasi dve karabinjerski izvidnici. Ob delavnikih in praznikih, tudi tistih zapovedanih, brez izjeme. Možje postave prevozijo kilometre po glavnih cestah in ulicah, zapeljejo pa tudi v tiste odročnejše. Pot jih vodi predvsem v ulice z javnimi lokali in trgovinami, saj slednji še najbolj vabijo nepridiprave v iskanju lahkega in nezasluženega zaslužka.
Na zahodnokraškem koncu je žela ta zaščitna akcija že nekaj vidnih uspehov. Pred nekaj leti so ponoči neznanci pomazali zidove cele vrste javnih in zasebnih poslopij ter avtobusne čakalnice. Karabinjerji so uvedli zelo diskretno preiskavo in v nekaj tednih prežanja in opazovanja izsledili (mladoletne) krivce ter s tehtnimi argumenti (beri: mastnimi globami) prepričali starše, naj bodo bolj pozorni na svoje mladce. Odtlej je število podobnih mazaških akcij znatno upadlo.
Vseh kraj in tatvin, seveda, jim ni uspelo preprečiti. V številnih primerih pa jim je uspelo priti na sled storilcem in jih prijaviti sodnim oblastem.
V ta okvir zaščitnih akcij sodi tudi kapilarno informiranje prebivalstva o preventivnih ukrepih zoper tatvine na domu in o nevarnostih goljufij, tistih na domu, in tudi spletnih, ter opozarjanje na načine goljufanja in na pomen takojšnjega obveščanja sil javnega reda o morebitnih »čudnih ali sumljivih prisotnostih« neznancev po vaseh.
Kajti v takih primerih gre slediti reku svetopisemskega kova: pomagaj si sam, če hočeš, da ti bo karabinjer (ali policist) pomagal ...

Copyright 2018 © DZP doo - PRAE srl – Vse pravice pridržane