Četrtek, 11 avgust 2022
Iskanje

Na licejih porast vpisov, osip manjši od lanskega leta

Na tehniških zavodih podobno kot lani

Gorica |
9. feb. 2022 | 8:45
Dark Theme

Prejšnji petek je potekel rok za vpis na vse stopnje šolanja, kar pomeni, da se v tajniških uradih v teh dneh počasi izrisuje slika populacije na slovenskih šolah v prihodnjem šolskem letu. Na goriških drugostopenjskih srednjih šolah v Puccinijevi ulici se bo, globalno gledano, šolalo nekaj več dijakov kot v tekočem šolskem letu. Velik porast beležijo na licejih, stanje na tehniških zavodih je v glavnem na ravni letošnjega leta. Sedanji podatki so sicer začasni, saj se do septembra (in tudi kasneje) razmere znajo še spremeniti.

Kakor je razvidno iz razpredelnice, se bo skupno število dijakov na tehniških zavodih prihodnje leto nekoliko zmanjšalo: letos je dijakov 140, prihodnje leto naj bi jih bilo 127. Število dijakov v prvi razredih je trenutno enako letošnjemu: na treh smereh bo skupno 20 prvošolcev. Na zavodu Jurija Vege bo sedem dijakov (letos jih je osem), na zavodu Žige Zoisa (smer UFM) jih bo pet (letos štiri), na turistični smeri zavoda Žige Zoisa jih bo prihodnje leto osem, ravno tako kot letos. Na zavod Vega se je vpisal en dijak iz Slovenije, na turistično smer prav tako, en dijak se je vpisal iz Trsta, vsi ostali pa prihajajo iz goriške prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka oz. iz prvostopenjske srednje šole iz Doberdoba.

Na licejih Gregorčič-Trubar, kot omenjeno, je slika precej različna glede na tehniške zavode in tudi na letošnje podatke. Na vseh treh smereh – klasični, humanistični in znanstveni – bodo prvi razredi vsaj dvakrat bolj številčni kot letos. V prvem razredu klasičnega liceja je letos pet dijakov, prihodnje leto jih bo deset. Znanstveno smer letos obiskuje šest prvošolcev, prihodnje leto jih bo 17. Pravi »boom« pa so doživeli na humanističnem liceju, kjer se bo število prvošolcev potrojilo. Letos jih je osem, prihodnje leto jih bo 24. Prvošolcev, ki obiskujejo liceje, bo torej prihodnje leto veliko več kot letos: trenutno jih je 19, prihodnje leto jih bo 51. Skupno število dijakov na treh šolah se bo torej povsod povečalo: najmanj razlike bo na klasičnem liceju, kjer bodo imeli 44 dijakov (letos 40), po pet dodatnih dijakov pa bo na znanstvenem (letos 67) in humanističnem liceju (letos 58).

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava