Ponedeljek, 25 januar 2021
Iskanje

Besedni drobci

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc

8. feb. 2020 | 11:14
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bo odgovarjala jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc.

jezik@primorski.eu


Dober dan,

imam različne dvome. Kaj je bolj prav oziroma nevtralno: nikdar ali nikoli, trimesečen ali tromesečen, nepridobitniška ali nepridobitna organizacija? Upam, da boste lahko na vse odgovorili kmalu in naenkrat! Hvala za odgovor.


Nikoli in nikdar sta sinonima. Sopomenskost lahko preverjamo s tremi viri, o katerih smo pisali v zadnji Jezikovni pošti. Nikoli najdemo v SSKJ-ju po razlagi gesla nikdar v poševnem tisku, ker gre za nadrejeni sinonim. V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika na Fran.si nato lahko še dodatno preverimo, da sta sopomenki. Toda resničnejše stanje nam pokaže raba, ki jo preverimo v korpusu Gigafida 2.0 (ne moremo se zanašati samo na svoj jezikovni občutek): tam vodi nikoli s 355.751 konkordancami proti »ubornim« 31.751 za nikdar. Iz tega izhaja da sta knjižna oba, nikoli pa je zaradi svoje pogostnosti že postal nekoliko bolj nevtralen.

Pri drugem primeru so sicer kodificirane zloženke z obliko tri..., kar boste našli tudi v normativnoopisnem SSKJ-ju: ta nas npr. od gesla troposteljen z zapisom v poševnem tisku preusmerja h geslu triposteljen. čeprav v normativnih virih na portalu Fran preusmerjanje od oblike tro... ni dosledno, veljajo zloženke, kot so tromesečen, trotedenski, trodnevni za pogovorne različice. Tri naj torej ostane TRI... tudi v zloženkah: triizmenski pouk, triinpolsobno stanovanje, tako seveda tudi trisobno stanovanje.

Zdaj pa k zadnji dilemi. Najprej jo očistimo predpon in se vprašajmo, ali je organizacija pridobitna ali pridobitniška. Pridevnik pridobitniški, ki izhaja iz samostalnika pridobitništvo, pomeni 'pretirano pridobivanje materialnih dobrin', sinonimi zanj so grabežljiv, pohlepen oziroma nagnjen h kopičenju. Ima torej nekoliko negativen prizvok: v teh krogih je vse preveč pridobitništva, ti krogi imajo torej pridobitniško miselnost. Pridobiten pa pomeni (tudi njegov pomen lahko preverimo v SSKJ-ju) 'tak, ki se nanaša na pridobivanje materialnih dobrin', torej s prevzeto besedo profiten s protipomenko neprofiten. Dilemo bi lahko preverili tudi po drugi poti: če namreč v slovar kolokacij CJVT-ja vtipkamo pridobiten, nam ta postreže z zadovoljivim seznamom besednih zvez s pridevnikom, iz katerih razberemo pomen: nepridobitna fundacija, nepridobitno društvo, najemnine v lasti stanovanjskih skladov so nepridobitne, lastniki nepremičnin pa imajo pridobitniške pristope.

KRATEK POVZETEK

nikoli in nikdar sta sinonima, nikoli pa je nevtralnejši

standardna oblika zloženk s števnikom tri se glasi: trimesečen, tritedenski, trisoben, triizmenski

društvo, najemnina, fundacija, stanovanje ipd. so nepridobitni

nepridobitniški pa ima povsem drugačen pomen (glej razlago zgoraj)

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

$tempAlt.replaceAll('"','').replaceAll('<p>','').replaceAll('</p>','').replaceAll('<br>','').replaceAll('<br/>','').replaceAll('<br />','').trim()

Se boste cepili proti covidu-19, ko bo to mogoče?

8. jan. 2021 | 8:00
Seveda
Ne, ker ne zaupam cepivu
Samo če bo obvezno
Mogoče
Ne vem
Prikaz rezultatov

Glasovanje zahteva prijavo